Armáda spásy


Sociálně znevýhodněné skupiny

Kaplanská práce v sociálních službách

Podpořte práci kaplanů v našich službách pro osoby v nouzi.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V Armádě spásy věříme, že nejlepší formou pomoci je péče o celého člověka, tedy jak o tělo a mysl, tak i o ducha, proto v rámci sociálních služeb nabízí naši kaplani také duchovní péči. Ta je určena všem, bez ohledu na vyznání.
Kaplanská služba vypadá hodně nenápadně, není vystavena záři reflektorů. Duchovní, kteří ji dělají, jsou zpravidla pokorní lidé, kteří neupozorňují na sebe, ani na svou práci. Nicméně pro ty, kteří ji využívají, je nesmírně důležitá a bez ní si nemohou představit svůj život.  

Co je duchovní péče?
Péče, která rozpoznává potřeby lidského ducha v době, kdy čelí traumatu, nemoci nebo zármutku, a na tyto potřeby reaguje. Může znamenat i potřebu nalezení smyslu, vlastní hodnoty, sebevyjádření, podpory ve víře, případně touhy po obřadu či modlitbě, svátosti, nebo jen vnímavého posluchače. více o duchovní péči

Jak to vidí kaplan?
rozhovor s Por. Igorem Mamojkou, vedoucím sboru Armády spásy v Brně

Na co se při své kaplanské službě zaměřujete především?
V kaplanské službě se zaměřujeme prioritně na azylový dům. Na lidi bez přístřeší, na lidi zklamané životem, na lidi, kteří hledají záblesk naděje pro budoucí den.

Kdo jsou lidé, kteří se obracejí na kaplana, co nejčastěji potřebují?
Jedná se o velké spektrum lidí. Od těch, co kdysi měli bohatství, ať už materiální, či duševní, po ty, co nikdy nezakusili, jaké je to něco vlastnit. Z rozhovorů s nimi je cítit zklamání, či hněv na sebe, na Boha, i na ty nejbližší, kteří je podvedli. 

Kolik z nich je věřících? Jsou to lidé, kteří mají zkušenost s církví, křesťanstvím nebo je to pro ně úplně nové?
Velké procento klientů neví o víře v Boha téměř nic. Spousta návštěvníků Bohoslužeb na azylovém domě mi říkalo stejnou věc: „Teprve teď začínáme trošku chápat Boha a křesťanství“. Další lidé mají nějakou zkušenost z kostela a tím znají aspoň nějaké duchovní věci, jako jsou například Biblické příběhy a podobně.

S čím jim může kaplan pomoci?
Nejvíce jim pomáhají rozhovory. Většina lidí bez domova má totiž pocit, že jim v životě nikdo nenaslouchá. Když pak mají přátelský rozhovor s kaplanem, kde můžou otevřít své srdce a utřídit si myšlenky, cítí velikou vděčnost.

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Bůh s vámi

Lenka Novotná
200 Kč

není nic důležitějšího v životě než najít cestu k bohu , žít podle jeho přání a tím najít nejen vnitřní klid

Dárce

Požehnané Velikonoce!❤️

Eva
500 Kč

rád jsem přispěl na dobrou věc, kaplanům hodně sil, pa pa

Zbyněk Jurečka
500 Kč

Ať se daří.

Dárce