Nadace Špuntíci


Pomoc Ukrajině

Podpořme ukrajinské občany zasažené válečným konfliktem

Ani vám není lhostejný osud ukrajinských žen a dětí, kteří museli náhle opustit své domovy a našli nové místo pro náhradní domov v České republice.

vybíráme od 29.3.2022
20 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Finanční prostředky z veřejné sbírky budou použity na humanitární pomoc pro ukrajinské občany zasažené válečným konfliktem, tj. na úhradu:

- potravin, oblečení, léků, zdravotní péče, ubytování, vybavení domácností, hygienických potřeb a dalšího nezbytného zboží či služeb potřebných ke zmírnění následků tíživé životní situace ukrajinských občanů;
- nákladů spojených s dopravou materiální pomoci i ukrajinských občanů prchajících před válkou;
- rekvalifikačních, jazykových a vzdělávacích kurzů a vzdělávacích pomůcek pro ukrajinské občany;
- hraček a nákladů na volnočasové aktivity ukrajinských dětí a jejich rodin včetně dopravy a vstupného;
- asistenčních služeb v rámci pomoci začlenění ukrajinských uprchlíků do pracovního procesu a začlenění jejich dětí do školského systému.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu