Společnost Podané ruce o.p.s


Rozvojová spolupráce Zdraví

Podpora sociálních a zdravotnických služeb Společnosti Podané ruce o.p.s.

Naším cílem je pomáhat lidem v náročných situacích jejich života. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

vybíráme od 28.3.2022

POMÁHEJTE S NÁMI.

8 800 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
SPOLEČNOST PODANÉ RUCE o.p.s. pomáhá lidem osvobodit se od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do společnosti. Poskytuje jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřuje se také na programy následné péče pro osoby propuštěné z výkonu trestu, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. V krizích dokáže rychle a efektivně pomáhat - organizace se aktivně zapojila do zvládání pandemie COVID-19 (testování, očkování), po vypuknutí konfliktu na Ukrajině vybudovala poradenské zdravotní centrum pro lidi prchající před válkou.

Naší vizí je přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, k ochraně lidských práv, rozvoji občanské společnosti, vytváření prostoru k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. Přispívat k prevenci závislostí vytvářením nezávislého, svobodného prostředí.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu