NaZemi, z. s.


Vzdělávání a výzkum

Generace symbiocén - akademie pro změnu

Současná generace může zahájit epochu, v níž budou společnost i příroda vzkvétat bok po boku – symbiocén. Věříme, že vzdělávání může být nástrojem hluboké společenské změny. Proto spouštíme akademii Generace symbiocén – roční vzdělávací program pro lidi ve věku 17–23 let.

Chci podpořit Generaci symbiocén

Akademii Generace symbiocén tvoří lidé z NaZemi. Posláním NaZemi je usilovat o zajištění spokojeného, důstojného a udržitelného života všech na Zemi skrze podporu spravedlivého rozdělení zdrojů a moci, vzájemného porozumění a rozvíjení představivosti rozličných způsobů nahlížení na svět. Část financování pro realizaci akademie již máme zajištěnou. Váš dar nám umožní pokrýt zbývající náklady, a především nám pomůže zajistit kontinuitu vzdělávacího programu i v dalších letech. Děkujeme!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Tvoříme Generaci symbiocén, protože věříme, že umožní hlubokou společenskou změnu. Naší akademií podporujeme generaci, která dokáže znovu najít soulad mezi lidskou kulturou a dalším životem na Zemi. V období mezi střední školou a následnými životními cestami se utvářejí naše představy o možných budoucnostech. V tomto období je proto zásadní získávat jiné perspektivy a podporu v hledání naděje a akceschopnosti.
Každý rok chceme spolu se skupinou mladých lidí hledat cesty, jak zajistit důstojný život všem, a přitom respektovat meze naší planety. Chceme vytvářet sítě lidí, kteří usilují o jiné světy. Chceme rozvíjet schopnosti, které nám pomohou je utvářet. Výzvy, jež před námi stojí a překračují rámec klimatické krize, dokážeme zvládnout jedině společně. Dává nám smysl se o to snažit.
Právě dokončujeme první ročník akademie. A na začátku května spouštíme přihlašování do dalšího ročníku!


Vaše finanční podpora nám umožní provést každý rok skupinu mladých lidí vzdělávacím programem a podpořit je v realizaci jejich vlastních experimentů.
Generace symbiocén se díky vaší finanční podpoře může stát nezávislou akademií, která umožní změnu na osobní, lokální i planetární úrovni. 
Děkujeme!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať se vám daří!

Štěpán Lohr
1 000 Kč