Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s.


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Nová dohoda

Nová dohoda: program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku je výsledkem společného dialogu více než sto účastníků a účastnic z řad odborné i laické veřejnosti. Chce položit základy diskuse o nových podobách ekonomiky, která bude víc sloužit lidem a životnímu prostředí. Podpořte sbírku na činnost iniciativy Nové dohody. Vaše peníze nám pomůžou nadále fungovat, pořádat akce pro veřejnost a propagovat Novou dohodu.

vybíráme od 29.3.2022
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Celý svět stojí na rozcestí. Březen 2020 přinesl šok v podobě pandemie Covid-19, která vyvedla naši společnost z jejích zajetých kolejí. Když už to vypadalo, že se vracíme do „normálu“,  přišla v únoru 2022 válka na Ukrajině. Krize, jimž jsme do té doby čelili - klimatická a ekologická krize, krize energetická, krize bydlení a demokracie - tak nabraly na vážnosti a naléhavosti. Události posledních let nekompromisně odhalily sociální nerovnosti, které se neustále prohlubují - ani ty nejvyspělejší země světa, jako je ta naše, nejsou schopné zajistit všem základní životní potřeby, jako je důstojná práce, příjem či střecha nad hlavou. Chce-li mít naše společnost – česká, ale i ta světová – nějakou budoucnost, musí se rychle dohodnout na způsobu, jak tyto propojené krize účinně, systémově a komplexně řešit. 

Nová dohoda: program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku je výsledkem společného dialogu a diskuzí, které se odehrály v průběhu let 2020 a 2021 a do kterých se zapojilo přes sto účastníků a účastnic z řad odborné veřejnosti i občanských organizací – od ekologických organizací až po odbory – zabývajících se pestrou paletou témat. Nová dohoda chce položit základy diskuse o nových podobách ekonomiky, která bude víc sloužit lidem a životnímu prostředí, a dá lidem více času pečovat o sebe navzájem i o naši krajinu.

Máme-li uspět, budeme potřebovat táhnout za jeden provaz. Chceme otevřít diskuzi o příčinách současné krize a bavit se o tom, jak z toho ven.

Podpořte sbírku na činnost iniciativy Nové dohody. Vaše peníze nám pomůžou nadále fungovat, pořádat akce pro veřejnost a propagovat Novou dohodu. 

Text Nové dohody a na ní navazující Výzvy je také volně dostupný na našich webových stránkách www.novadohoda.cz.
Více informací o tom, co děláme najdete na www.re-set.cz.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Miluju novou dohodu a špinavky a všechno, na čem děláte. Moc díky!

Martin Bartoš
300 Kč