Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče

Přátelé Hospice sv. Zdislavy

Když se blíží život ke konci, nabízejí se nám dvě možnosti: upadnout do beznaděje, protože život ztratil smysl, nebo zbývající čas naplnit. Náš hospic je místem naděje. Klientům nabízíme úlevu a rodinám možnost společně naplnit a uzdravovat vzájemné vztahy, aby prožitý čas byl naplněn vděčností a vědomím, že měl smysl a že se udělalo všechno, co bylo možné.

Staňte se přítelem Hospice sv. Zdislavy

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Prosíme Vás o pravidelnou podporu. Musíme zajistit fungování hospice. Vaše dlouhodobá pomoc nám nesmírně pomáhá a povzbuzuje nás.
Na první pohled se může zdát, že dary se v rozpočtu hospice lehce ztratí. Není tomu tak. Pravidelné dary v roce 2021 činily částku 362 376 Kč. To je 2 000 hodin sociální pracovnice, která vyslechne a podrží za ruku, když je třeba.
 
Pomozte nám financovat provoz a hlavně personál, aby hospic fungoval a abychom měli dostatek času na klienty. Hospic dělají lidé - sestřičky, pečovatelé, doktoři.. a vy nám v tom můžete pomoci. "Když mi kamarádka řekla, ať oslovíme hospic, nevěřila jsem… Vaše pomoc nám umožnila nechat si maminku doma a být s ní do poslední chvíle. Stihli jsme jí říct, jak moc ji máme rádi, jak moc nám bude chybět. Stihla jsem si s ní naposledy zazpívat. A to vše díky Vašemu hospici. Pomohli jste utišit bolesti a my nebyli nuceni dát maminku do nemocnice, kam tolik nechtěla. Pomohli jste mi najít cestu v bolesti. Vaše práce dává smysl. Děkuji "   

Můžete darovat poslední dny života mezi blízkými, můžete pomoci najít klid a smíření.
Děkujeme


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu