Tosara, z.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Podpořme pokračování inkluzivní školky Tosara do konce školního roku

Jsme Tosara, nezisková organizace, která se od roku 2005 zaměřuje na rozvoj a vzdělávání dětí. V Tosaře věříme, že všechny děti by měly mít šanci vzdělávat se podle svých potřeb, bez ohledu na prostředí, ze kterého pocházejí. Proto pomáháme těm, které mají ztížené startovní podmínky, třeba právě proto, že se jejich rodina ocitla v těžké sociální situaci. Ve Slaném, kde nyní působíme, provozujeme předškolní klub (školku), doučování, poradenství a volnočasové programy.  Náš předškolní klub rozvíjíme už 10 let. Aktuálně funguje celodenně 5 dní v týdnu, pro 11 dětí od 3 do 6 let. Propojuje děti z různých rodinných a socio-kulturních zázemí, chodí k nám i děti, které se do jiné školky ve Slaném nedostanou. Poslední 3 roky se nám dařilo financovat jeho provoz z evropského grantu, který končí trochu nešťastně letos v dubnu. Hledáme proto jeho financování do konce školního roku, tj. na květen a červen 2022. Nějaké zdroje už máme, ale jen s nimi to nezvládneme. Potřebujeme k tomu i vás. ♡

vybíráme od 3.3.2022

Podpořte inkluzivní školku Tosary

104 318 Kč
vybráno 103 % z 101 000 Kč

přispělo

69 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Komu pomůžeme?

Pomůžeme 11 dětem, které teď docházejí do našeho předškolního klubu, a jejich rodičům zachovat školku až do konce školního roku.

Bude-li moct školka fungovat plynule do června 2022, podaří se nám s dětmi dokončit plán roku a pokračovat tak v jejich rozvoji, připravit předškoláky do školy a rovněž pomůžeme pracujícím rodičům, kteří by v případě zavření klubu neměli kam umístit své děti.

Pro samotné děti je dále podstatné, že klub pro ně představuje místo, kam rády docházejí, kde funguje různorodý a obohacující kolektiv, ve kterém se všichni mohou od sebe navzájem učit a kde každý najde své bezpečné místo.

Školka umožňuje dětem znevýhodněným nebo se specifickými potřebami se pravidelně a přirozeně setkávat a vzdělávat s dětmi, které žijí v běžném prostředí. A to právě už v předškolním věku, který je pro rozvoj člověka klíčový. Tím, že vytváříme už v našem klubu respektující a rozmanité zázemí, usnadňujeme následně začlenění dětí se znevýhodněním do různorodého školního kolektivu a zvyšujeme jejich školní úspěšnost. Děti i jejich rodiče z různých prostředí si totiž tyto navázané vztahy a porozumění s sebou nesou i do dalších stupňů a forem vzdělávání. Program tak cílí i na dlouhodobé zlepšení klimatu ve vzdělávacím systému i celé společnosti.

Více informací o našich službách naleznete na www.tosara.cz


Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Z vybraných peněz uhradíme větší část provozu školky na květen a červen 2022, konkrétně mzdy lektorek klubu, nájemné, svačinky a výtvarné potřeby pro děti.

Pokud se nám touto sbírkou podaří vybrat více peněz, než potřebujeme na dvouměsíční provoz naší slánské školky, použijeme zbylé finance na předškolní podporu dětí ve Slaném v dalším období, nebo na rozjezd nové školky se stejným zaměřením v Praze 7, kterou plánujeme otevřít již během tohoto léta a na kterou také zajišťujeme financování.

Vaší podpory si moc vážíme, proto jsme pro vás připravili alespoň malé poděkování. 

Příspěvek do 499 Kč - naše originální spojovačky k tisku.


Příspěvek 500 až 999 Kč - naše originální omalovánky k tisku.

Příspěvek 1 000 Kč a vyšší - naše super pexeso k tisku.

Všechny odměny pro vás vytvořila naše kolegyně a ilustrátorka Emma Vrbová.

Děkujeme.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

M+T 🍀

Monika Kopřivová
2 000 Kč

Modřanen Schule zdraví

Eva Rücker Nováková Modřanen Schule
2 500 Kč

Mária Jakubovie

Ať žije Tosaři školka!

Lucie Stanjurová
300 Kč

Ať se vše vydaří!

Renáta Bednářová
500 Kč

Držím palce všem, kdo jakkoli pomáhají, vivat TOSARA!

Zuzana Bruknerová
1 000 Kč

Drzim palce

Marie Palečková