Linhartova nadace


Vzdělávání a výzkum Kultura, umění a historie

Tibet Open House

Tibet Open House je otevřený široké veřejnosti a prostřednictvím přednášek, kurzů, výstav, workshopů a kulturních akcí naplňuje 5 hlavních témat: Dharmu, vzdělávání, ekologii, kulturu a komunitu.

vybíráme od 3.10.2022
1 620 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Linhartova nadace od roku 2016 provozuje komunitní centrum Tibet Open House ve Školské 28 zaměřený na tibetskou kulturu, umění a duchovní tradice, filosofii a základy buddhismu a sekulární etiky.

Tibet Open House je projekt otevřený široké veřejnosti a prostřednictvím přednášek, kurzů, výstav, workshopů a kulturních akcí naplňuje 5 hlavních témat: Dharmu, vzdělávání, ekologii, kulturu a komunitu.

Dharma – učení
Oblast dharmy Tibet Open House naplňuje díky přítomnosti řady autentických osobností – tibetských mnichů a učenců a dalších odborníků na meditaci či práci s naším vědomím, kteří návštěvníkům svých seminářů a přednášek zprostředkovávají tibetské učení a filosofii. Do tohoto učení rovněž patří společné pravidelné i jednotlivé meditace a mantrování při různých významných příležitostech. Spolupracujeme s řadou významných učitelů. V minulých letech zde přednášeli tito významní učitelé: Yeshi Gawa, Tenzin Palmo, Elia Guarisco, Chamtrul Rinpočhe, Tanzin Dhargye, Karma Luishepu Rinpočhe, Tulku Dakpa Rinpočhe, Chemet Gyaltsen Rinpočhe a další.

Vzdělávání
Tibet Open House pořádá tradičně řadu vlastních i externích vzdělávacích akcí, pravidelných i mimořádných kurzů. Probíhají  otevřená setkání, kdy s ním mohou lidé při individuální konzultaci či duchovní rozmluvě probírat duchovní a filozofická témata. Zároveň dáváme prostor externím lektorům například lekce čchi-kungu 8 brokátů s Václavem Vocáskem a vědomá jóga s Terezou Sai a další.
Tradiční tibetská medicína je tématem, které přilákalo do Tibet Open House další zájemce o zdravý životní styl. Léčivým bylinám, netradičním medicínským postupům a jejich duchovnímu rozměru se ve svých přednáškách, workshopech a ukázkách léčebné praxe věnovali v rámci cyklu Sowa Rigpa zahraniční hosté Mudr. Darima Balzhinimaeva z Burjatska, Anastazja Holecko, Prashanti De Jager a Roman Nenadl z Čech.

Kultura
Tibet Open House se stal tradičním místem, kde se daří představovat unikátní kulturní projekty a výstavy, které zprostředkovávají tibetské umění a kulturu českému publiku. Patří mezi ně výstavy obrazů a fotografií, charitativní večery, křesty knih, odborné diskuse, komunitní večery, přednášky, promítání filmů a řada hudebních vystoupení.
V minulých letech jsme uskutečnili například tyto akce a výstavy: Buddhistické stupy, dosud nezveřejněná grafika Františka Drtikola Vše z nitra, fotografická výstava Stanislava Doležala „Byť i na jediný den, která dokumentuje 1. návštěvu HH – Dalajlámy na pozvání Václava Havla v roce 1990. V loňském roce proběhl tříměsíční workshop se sochařem z Ladaku Chhemetem Rigzinem se kterým zároveň realizujeme výstavbu meditačního centra v Malém Tibetu (Ladakh – Indie).
Dalším oblíbeným formátem jsou filmové projekce, na kterých spolupracujeme s  Viliamem Poltikovičem a dáváme pravidelně prostor festivalům Jeden Svět a Pro Tibet.

Koncertní dramaturgie je složena z autentických produkcí tibetských, indických i místních hudebních formací.
 
Komunita
Pravidelné oslavy u příležitosti významných tibetských svátků se staly příležitostí k setkání mnoha příznivců a obdivovatelů Tibetu a ctitelů jeho tradic. V březnu  slavíme Losar - tibetský Nový rok, Čhotrul Dučhe - první úplněk nového lunárního roku (Den zázraků), v březnu Den Tibetu, v červnu Saga Dawa - svátek narození, osvícení a odchodu do nirvány Buddhy Šákjamuniho, v červenci pak narození J. S. dalajlámy, svátek kola Dharmy - Čokchor Dučhen, v listopadu Lhabab Dučchen – oslavu Sestoupení z Nebes. Oslavy byly provázeny řadou tibetských ceremonií a rituálů, které vedl rezidenční mnich Geshe Yeshi Gawa.
Tibet Open House zároveň nabízí svůj prostor svým partnerům a hostům pro realizaci jejich kulturních a vzdělávacích programů určených široké veřejnosti. V rámci festivalu Jeden svět zde vzniká divácké centrum a spojené  s výstavou a řadou přednášek a koncertů. 

Realizujeme  také řadu programů kdy Tibet Open House hostuje v rámci akcí jiných  jiných pořadatelů. Patřil mezi ně Himalájský den v Náprstkově muzeu, akce retreat ve Všenorské gompě, a také přednášky Geshe Yeshi Gawy pro několik škol.

Ekologie
Zapojili jsme  se do několika akcí sázení stromů na pražském Petříně, ve Stomovce a ve Všenorech. Tibet Open House rovněž podporuje projekty zalesňování v Malém Tibetu. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za každý nový den

Dárce
1 080 Kč