Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Praha

Rodinám s dětmi, ve kterých má někdo ze členů sluchové postižení, pomáháme zvládat náročnou životní situaci. V rodině podporujeme rozvoj komunikačních a sociálních dovedností prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života.

Darovat SAS Praha

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Principy naší služby

Individuální přístup
Vycházíme z individuálních potřeb a možností každé rodiny.

Partnerský přístup
Vztah mezi pracovníkem a rodinou je založen na vzájemné spolupráci a respektu. Službu rodiny využívají na základě vlastního rozhodnutí. Rodiče dětí a další příbuzné, kteří spolupracují v rámci služby, vnímáme jako platné členy multidisciplinárního týmu, který plánuje, realizuje a hodnotí postup péče o jejich dítě či děti.

Respekt k soukromí
V domácím prostředí rodiny respektujeme běžný chod a rytmus rodiny.

Mezioborová spolupráce
Pro práci s cílovou skupinou se snažíme vytvářet týmy zahrnující jak naše interní pracovníky, tak i externí specialisty a rodiče dětí.

Odbornost
Dbáme na profesionální poskytování služby. Podporujeme vzdělávání a rozvoj pracovníků, snažíme se o aplikaci získaných vědomostí a dovedností do praxe. Zajímají nás aktuální trendy v oblasti sociálních služeb a práce s uživateli.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu