Divadelní společnost K4, z.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny

METRÁŽ SE VRACÍ K TVŮRČÍ PRÁCI 〰️ PODPOŘTE NÁŠ NOVÝ PROJEKT METRÁŽ + EMILA MEDKOVÁ

Nízkoprahová dílna METRÁŽ už 7 let pomáhá ženám, které se dostaly do sociální tísně. Jednou z opor našeho pracovně tréninkového programu je kreativní práce, během níž navrhujeme nové produkty z oblasti módy a šperku. Středem našeho nového tvůrčího projektu je dílo Emily Medkové (1928 – 1985), jedné z nejvýznamnějších českých fotografek 2. poloviny 20. století. Ženy pracující v naší dílně budou ve workshopech pod vedením českých ilustrátorů a fotografů vést dialog s fotografiemi Emily Medkové. V rámci projektu navrhneme také nové produkty, textilní kolekci čepic, triček a šátků s autorskými vzory, které vzniknou v průběhu workshopů a kolekci šperků z odpadním materiálů.

vybíráme od 21.2.2022

POMOZTE NÁM ZASE TVOŘIT 💚 PODPOŘTE NÁŠ NOVÝ PROJEKT METRÁŽ + EMILA MEDKOVÁ

Tvůrčí práce je základ našeho pracovně tréninkového programu pro ženy v sociální tísni. Pomozte nám nastartovat kreativní proces, aby ženy, které u nás pracují, získaly nové tvůrčí i pracovní zkušenosti.
2 200 Kč
vybráno 2 % z 93 000 Kč

přispěli

4 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

VÝZNAM KREATIVNÍ PRÁCE
Tvůrčí proces je nepostradatelnou součástí práce v naší nízkoprahové dílně pro ženy v sociální tísni. I když ženy potřebují v kreativitě podporovat, hlavně protože se obávají své nedostatečnosti, na konci každého tvůrčího procesu máme vždy mnoho zajímavého materiálu i množství jedinečných návrhům. Jejich autorky jsou pak samy překvapené svou dovedností a invencí. Takovéto zkušenosti jsou pro ně velmi posilující a dodávají jim tolik potřebné sebevědomí. 

NOVÝ KREATIVNÍ PROJEKT METRÁŽ + EMILA MEDKOVÁ
Emila Medkové (1928 – 1985) byla významnou českou fotografkou 2. poloviny 20. století. V její tvorbě najdeme vlivy surrealismu i informelu. Byla také manželkou malíře Mikuláše Medka, s nímž se ve své tvorbě vzájemně ovlivňovali a inspirovali. V naší dílně už několik let dobrovolnicky pracuje Eva Kosáková, rozená Medková, kunsthistorička se specializací na historii textilního výtvarnictví a odívání, jež je dcerou Emily a Mikuláše Medkových. Eva spravuje fotoarchiv své maminky a celé její dílo velmi dobře zná.

Ženy, které v naší dílně pracují, budou ve workshopech pod vedením Evy Kosákové, českých ilustrátorů, fotografů a módních návrhářů vést dialog s fotografiemi Emily Medkové. Budou kreslit, vytvářet fotogramy, koláže, aranžovat a fotografovat.

Kresba
Každá fotografie je výřezem určité zobrazené reality, která pokračovala i za jejími hranicemi; ženy si vyberou fotografie z díla Emily Medkové, které je oslovují a podle své fantazie budou dokreslovat jejich pokračování a nebo vytvoří svou autorskou odpověď na vybrané fotografie;

Fotogram
Fotogram je jednoduchá technika, která využívá světelnou citlivost fotografického papíru, různé předměty se položí na fotografický papír, který se prudce osvětlí, a pak vyvolá; Emila Medková fotogramy vytvářela, používala pro ně své běžné pracovní předměty, které měla po ruce; ženy budou reagovat na její fotogramy, vyberou si vlastní předměty, z nichž je vytvoří – mohou to být také naše pracovní předměty, s nimiž pracujeme v naší dílně; k dispozici máme historické fotopapíry, které Emila Medková používala;

Aranžování a fotografování
V díle Emily Medkové najdeme aranžované fotografie i obrazové motivy, které nacházela na starých zdech a smetištích, fotografovala detaily hliníkového dopadu i starých králíkáren; téma odpadů má v současnosti celosvětovou naléhavost a rezonuje i se zaměřením naší dílny, kde naprosto cíleně odpad přetváříme v designové produkty; proto jako odpověď na fotografie Emily Medkové, budeme se ženami hledat zajímavé kompozice v odpadních materiálech v naší dílně, ale vydáme se za nimi také na skládky, kde budeme rovněž vyhledávat, aranžovat a fotografovat zajímavé odpadní struktury a kompozice.

VÝSTUPY PROJEKTU
Výstava
Rádi bychom uspořádali výstavu, kde představíme vizuální díla, která vytvoří ženy v průběhu celého tvůrčího procesu a to v návaznosti právě na originály fotografií Emily Medkové. Věříme, že tak vznikne zajímavá expozice prezentující vzájemné vztahy mezi díly Emily Medkové a autorskými originály našich žen. 

Čepice, šátky, trička a šperky z odpadů
Protože naše dílna primárně vytváří produkty z oblasti módy, v rámci projektu vznikne také textilní kolekce a kolekce šperků, v nichž využijeme obrazové motivy děl našich žen a Emily Medkové. Oslovíme významné české módní a textilní návrháře, aby pro nás navrhli pletené čepice, šátky a trička s těmito motivy. Pod vedením Evy Kosákové budou pak ženy vytvářet návrhy a realizovat šperky z odpadních materiálů. Na tyto nové produkty se můžete těšit na našem e-shopu i při prodejích na designových marketech.JAKÉ NÁKLADY POKRYJEME ZE SBÍRKY?
  • odměny žen za tvůrčí a řemeslnou práci
  • materiál potřebný pro tvůrčí proces (hlavně výtvarný a fotografický materiál)
  • tisk děl na výstavu
  • náklady na výrobu prototypů nových produktů
PROČ POTŘEBUJEME VAŠI PODPORU?
Metráž funguje jako sociální podnik, to znamená, že vytváříme produkty, které pak prodáváme. Při pohledu na naše výrobky a jejich ceny se může zdát, že bychom z prodeje mohli slušně prosperovat. Ovšem v praxi je to jinak. Dáváme práci ženám, které pro ni nejsou kvalifikované. Celou technologii výroby se učí, včetně řemeslných dovedností a musíme překonávat i různá úskalí spojená s jejich nízkým pracovním sebevědomím. To samozřejmě činí výrobu náročnou na čas a lidské zdroje, protože každá z žen při práci potřebuje zpočátku vedení a později alespoň asistenci. Navíc přicházejí nové ženy, které se vše učí od začátku. Čistě z ekonomického hlediska je naše výroba neefektivní. Kreativní proces, který je nutný pro tvorbu nových kolekcí, ale také pro posilování osobních kompetencí našich žen, je navíc zcela neziskový. Přitom je však časově i materiálně náročný. Finanční podporu tedy potřebujeme, abychom dokázali realizovat v plné šíři náš pracovně tréninkový program, protože náklady na něj není možné pokrýt pouze z prodeje našich produktů.

O METRÁŽI
Nízkoprahová dílna METRÁŽ poskytuje pracovní zázemí ženám, které jsou ohrožené násilím, chudobou, bezdomovectvím a sociálním vyloučením. Tyto ženy ve spolupráci s českými designéry v naší dílně navrhují a vyrábějí kvalitní designové produkty. Metráž funguje na principech sociálního podnikání – veškerý zisk z prodeje je investován zpět do projektu a podpory těchto žen. Mají tak nejen možnost výdělku, ale i otevřený prostor pro budoucí samostatnou práci. Projekt má emancipační potenciál a jeho smyslem je vracet ženy zpět do většinové společnosti a běžného života. Ženy mají příležitost zejména na různých prodejních akcích potkávat se s širokou veřejností, která je díky pracovním dovednostem dokáže ocenit a vnímat jako rovnocenné partnery. Pro Metráž je také klíčový důraz na kvalitní a ekologicky šetrné produkty. Vyrábíme z českých surovin, ve spolupráci s lokálními řemeslníky. Ve své práci využíváme módní odpad, který přetváříme do nadčasových kolekcí.

Více o nás na: www.metrazdesign.cz, FB/metrazdesign, IG/metrazdesign


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

dar

Peter Vitazka
200 Kč

Děkujeme!

Divadelní společnost K4, z.s.