Český svaz ochránců přírody Hradec Králové


Životní prostředí Zvířata

Ještěrčí ráje a hadí doupátka

Ještěrky, slepýši a užovky spolu s dalšími predátory jako jsou dravci, sovy, hmyzožraví ptáci, žáby, dravý hmyz udržují v přírodě rovnováhu. Zabraňují přemnožení zvířat, která by mohla páchat třeba škody na úrodě. Pomozte vytvořit domov pro slepýše a ještěrky obecné, zelené a živorodé, užovky hladké, obojkové, podplamaté i stromové, poštolky, káňata a svižníky, hořečky, čistce, kruštíky a vemeníky, cikády, soumračníky nebo ostruháčky švestkové.

Ještěrčí ráje a hadí doupátka

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Ještěrky potřebují kameny, nejlépe rovnou celé zídky, kde se mohou vyhřívat a schovávat, ideálně doplněné o pískové pícky na vajíčka.

Slepýši a užovky uvítají doupátka z větviček a kompostu nebo hnoje k rozmnožování i úkrytu na zimu.

Žijí hlavně na slunných stepních loukách, vřesovištích a v otevřených lesích. Slepýši a užovky vyhledávají i vlhčí místa, některé přímo ve vodě.


Co ještěrky, slepýše a užovky ohrožuje?

Místa, kde žijí, tedy louky, vřesoviště a lesy jsou ohroženy přílišným zarůstáním, nešetrným zemědělstvím na velkých plochách, nadměrným používáním hnojiv a pesticidů. Špatně také snáší dělení krajiny dopravní infrastrukturou nebo zástavbou, kdy se pak nemohou setkat s partnery k rozmnožování. Časté jsou i úhyny na silnicích. Plazy, ale třeba i brouky také ohrožují vysoké stavy bažantů – zejména v bažantnicích, stejně tak hrabavá drůbež obecně jako slepice, pávi, perličky, pštrosi.


Proč jsou ještěrky, slepýši a užovky tolik potřební pro přírodu i pro lidi?

Spolu s dalšími predátory jako jsou dravci, sovy, hmyzožraví ptáci, žáby, dravý hmyz udržují v přírodě rovnováhu. Zabraňují přemnožení zvířat, která by mohla páchat třeba škody na úrodě. I na našich zahrádkách dokážou ještěrky pomoci s pavouky, slepýši pomohou se slimáky a užovky třeba s myšmi.

Díky nim jsou také například vyšší stavy poštolek a káňat, kteří dokáží lépe regulovat hraboše v obdobích přemnožení. Když je dostatek predátorů, k výkyvům populace hrabošů pak nedochází tak často. Naopak v případě velkého úbytku hrabošů i ještěrek najednou pak zákonitě dochází k poklesu těchto dravců. 

Pomozte vytvořit domov pro:
  • slepýše a ještěrky obecné, zelené a živorodé
  • užovky hladké, obojkové, podplamaté i stromové
  • poštolky, káňata a svižníky
  • hořečky, čistce, kruštíky a vemeníky
  • cikády, soumračníky nebo ostruháčky švestkové
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu