Český svaz ochránců přírody Hradec Králové


Životní prostředí Zvířata

Motýlí království

Motýli jsou ukazatelem zdravé krajiny. Když z krajiny mizí, znamená to, že zdravá není. Jejich domov totiž musí být pestrý. Pomozte vytvořit domov pro bělásky, žluťásky, babočky, hnědásky a perleťovce, modrásky, ohniváčky a ostruháčky, okáče, otakárky, soumračníky a vřetenušky, ale i mateřídoušky, štírovníky, violky a čičorky, dobromysl, šalvěje, orchideje a kopretiny.

Motýlí království

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Motýli jsou ukazatelem zdravé krajiny. Když z krajiny mizí, znamená to, že zdravá není. Jejich domov totiž musí být pestrý.

Housenky potřebují dobrý přístup k rostlinám, kterými se živí. Dospělí motýli zase potřebují nektar z kvetoucích bylinek.

Jako motýlí pelíšky slouží vyšší tráva, suchá a slunná místa pod stromy s vysokým kmenem, ale i stín, kam se mohou schovat, když je vedro.


Co louky a pastviny ohrožuje?

Krajina zarůstá hustými keři a vysokou trávou. Chybí dostatek zvířat, která by se zde pásla a udržovala otevřenou travnatou krajinu s pěknými mozaikovitými, různorodými loukami, vzrostlými stromy a skupinkami keřů. Mezi typy lesů převládají tmavé lesní plantáže, které nemají s biodiverzitou nic společného. To vše doplňuje nešetrné zemědělství na velkých plochách a zvýšené množství hnojiv ve vzduchu pocházejících ze zemědělské výroby, průmyslu a dopravy. 


Proč jsou louky a pastviny tolik potřebné pro přírodu i pro lidi?

Patří mezi místa, která hostí velký počet druhů zvířat i rostlin, jsou oázami biodiverzity zejména opylovačů jako motýli, samotářské včelky a další havěť. Nejsou možná tak vidět, ale přitom je tolik potřebujeme pro zdravou půdu a pro pěstování plodin a ovocných stromů. Do naší krajiny neodmyslitelně patří. Kosení, vyřezávání přehoustlého křoví nebo dokonce pastva koní, praturů, buvolů, ovcí nebo koz navíc pomáhá i ještěrkám, ptákům a vzácným rostlinám. Společně udržují přírodní procesy v rovnováze a tím umožňují příjemný život na této planetě i nám lidem.Pomozte vytvořit domov pro:
  • bělásky, žluťásky, babočky, hnědásky a perleťovce
  • modrásky, ohniváčky a ostruháčky
  • okáče, otakárky, soumračníky a vřetenušky
  • mateřídoušky, štírovníky, violky a čičorky
  • dobromysl, šalvěje, orchideje a kopretiny
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu