Tutorie, z. s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Záchrana vzdělávacího programu pro znevýhodněné děti v Ostravě

Jste naše poslední naděje. Pomozte nám prosím zachránit vzdělávací program Orion a Apollo pro děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, který je jedinečný v celé ČR a jež ročně pravidelně navštěvuje cca 150 žáků od 1. třídy ZŠ až po studenty SŠ včetně. Myslíme si, že poznání otevírá brány vesmíru a děti, které nemají v blízkém okolí nikoho, kdo by jim pomohl, poradil nebo zaplatil doučování, by měly mít možnost chodit do STOPky, kde jim pomůžeme k těmto branám najít klíč.

92 660 Kč
vybráno 9 % z 1 000 000 Kč

přispělo

58 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
STOPka je organizace, kterou v roce 2001 založili studenti Ostravské univerzity. Jejich cílem byla pomoc romským dětem s pochopením učiva na ZŠ. Prvně se do doučování zapojovali jen dobrovolníci, kteří docházeli za dětmi do škol a rodin. Protože dětí přibývalo a počet dobrovolníků nebyl dostatečný, postupně jsme vymýšleli další doučovací programy, které by dokázaly nabídnout pomoc co největšímu množství dětí, které ji potřebují.
 
Dnes již realizujeme 5 doučovacích programů
  1. DOBROVOLNICKÉ DOUČOVÁNÍ - dobrovolníci navštěvují děti přímo v jejich rodinách,
  2. TERÉNNÍ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK - naši zaměstnanci na dohody navštěvují děti, které jsou z dálky a dobrovolnická pomoc se jim zatím nedostala, 
  3. PEDAGOGICKÁ POHOTOVOST - pomáháme dětem s pochopením jen určité školní látky, která jim činí obtíže, 
  4. ORION - doučování v našem vzdělávacím centru pro děti 1. stupně ZŠ, kdy se děti v homogenních skupinách dle navštěvovaného ročníku ve škole v počtu max. 3 žáci a jeden lektor účastní výukové skupiny trvající 90 minut, při které jim lektor pomáhá v pochopení školního učiva z matematiky, českého jazyka a angličtiny, 
  5. APOLLO - doučování ve STOPkovém vzdělávacím centru pro žáky od 6. třídy ZŠ po studenty SŠ včetně. Doučování probíhá opět v homogenních skupinách dle ročníku, který žáci ve škole navštěvují, maximální počet studentů ve výukové skupině je 3, aby byla pomoc co možná nejadresnější. Výuková skupina v Apollu trvá 60 minut a žáci si vybírají dle svých potřeb předměty, které chtějí navštěvovat. Nabízíme pomoc v českém jazyce, matematice, angličtině, zeměpise, fyzice, chemii, dějepise, biologii a ruském jazyce. Studenti si tak skládají rozvrh navštěvovaných předmětů dle svých požadavků. Někdo k nám chodí jednou týdně, někdo využije pomoc třeba i 4x týdně. 


V Orionu a Apollu nabízíme žákům ještě individuální setkání, při kterých je připravujeme na speciální školní výzvy, písemky, opravy známek, prostě co je zrovna potřeba.
Ve všech našich programech je důležitá spolupráce a komunikace s pedagogy dětí na školách, kdy se různě doptáváme, posíláme informace z doučování, o probírané látce a podobně. Důležitými partnery jsou pro nás i rodiče, kteří děti ovlivňují a kterým by v první řadě o vzdělání mělo jít. Protože se často jedná o rodiny ve finanční tísni, nabízíme jim potravinovou a materiální pomoc (díky členství v Potravinové bance), pokud dítě doučování pravidelně navštěvuje.


CO SE STALO, ŽE ŽÁDÁME O VAŠI POMOC?
To, co jsme budovali několik let a je funkční systém, má najednou skončit z důvodu nedostatku financí. Prosili jsme o pomoc Moravskoslezský kraj, MŠMT, psali jsme projekty, ale ačkoliv se v médiích slovo vzdělání a doučování skloňuje velmi často, nebyli jsme zatím vyslyšeni. Pomoc je určená pro školy. To je na jednu stranu skvělé, protože na školách je velká koncentrace vzdělaných lidí, ale na druhou stranu na doučování nemají čas a navíc právě my se setkáváme s případy, kdy děti se svými učiteli nemají úplně laskavý vztah založený na partnerství.
Už nám zbýváte jen Vy. Mecenáši, dárci, lidé dobrého srdce, kteří by nám chtěli pomoci jakoukoliv finanční částkou.
Pro mě je STOPka srdcovou záležitostí, rodinou, kde měníme příběhy dětí k lepšímu. Není nic většího, co můžete dát, než vzdělání, skrze to proměňujete budoucnost. Každé dítě, i to z nejchudší rodiny a s rodiči se základním vzděláním, by mělo mít šanci jít za svým snem, ať chce být popelář nebo astronaut. A i když se mu ve škole nedaří, mělo by existovat místo, kde mu s radostí a bezplatně pomohou, bez předsudků s otevřenou náručí a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

PROSÍM, pomozte nám zachránit programy Orion a Apollo, ať můžeme učit a pomáhat dál, ať jsme tu pro děti, které nás potřebují. Buďte součástí jejich příběhu.
Vaše dary použijeme na mzdy lektorů ve vzdělávacím centru, ať mohou doučovat. Vaše finanční pomoc se promění v programu Orion takto: uskuteční se alespoň 8 výukových bloků a minimálně 2 individuální setkání týdně. V programu Apollo díky Vaší štědrosti proběhne alespoň 25 výukových bloků a minimálně 6 individuálních setkání týdně. Ročně v programech Orion a Apollo využije pomoc s doučováním bezmála 120 žáků.


CO VÁS MOŽNÁ NAPADNE...
Když jsme putovali se žádostí o pomoc od jedněch dveří k dalším, politiky a různé úředníky napadalo vždy to samé v dobré víře, že nám poradili skvělou věc. A proč to vlastně nemohou dělat dobrovolníci nebo nějací studenti VŠ na dohody? Jednoduchým vysvětlením je kvalita, na které si zakládáme a za kterou svým jménem ručíme. Na lektory je kladen tlak jak psychický tak teoretický, musí mít znalosti a zkušenosti, umět pracovat s dětmi, být vzorem ale i přítelem, který je tam pro děti právě tady a teď. Nechceme být odtrženi od světa našich žáků, známe jejich problémy, jejich strachy a pomáháme je překonávat, učíme je nejen vyjmenovaná slova, zlomky, průběhový čas, ale také to, že škola je přítel, že jsou jedineční a mají světu co nabídnout. Práce našeho lektora nekončí rozloučením s žákem. Promýšlíme strategie, jak dětem informaci předat co nejadresněji, jak je motivovat a povzbudit, jak vysvětlit učiteli, že žáček potřebuje jen více času a uvidí, že špatné známky vůbec nemusí dostávat, jak rodiče vtáhnout do jednání se školou, kterého se obává. Proto lektor musí být člověk, který má na tyto věci čas a zápal pro věc. Přesvědčení, které mu nevyprchá po jednom školním pololetí, protože jen dlouhodobá spolupráce přináší trvalé výsledky.

PROSÍM, POMOZTE zachránit Orion a Apollo. Poznání otevírá brány vesmíru. Darujte nám od něj prosím klíč, abychom mohli v naší radostné práci pokračovat i v roce 2022.

DĚKUJEME VÁM ZA JAKÝKOLIV FINANČNÍ DAR. Vaší pomoci si velice vážíme!


Video - ČT Dobré ráno, představení vzdělávacích programů Orion a Apollo


Více informací o organizaci naleznete na:
webových stránkách:
https://www.sdruzeni-stop.cz/
na FB:
https://www.facebook.com/nastopku

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A PODPORU


DĚKUJEME MOCKRÁT prvním 25 dárcům.
V období 21.12.2021 - 14.1.2022 podpořili programy Orion a Apollo tito hrdinové:
Paní Vladislava S., pan Roman E., paní Zuzana Ch., pan Martin K., paní Martina M., pan Petr P., paní Hana K., pan Josef A., paní Irena P., pan Igor S., paní Simona H., pan Radek L., paní Hana D., pan Petr H., paní Alena K., pan Martin V., paní Lenka Š., paní Ivana Š., paní Taťána Č., paní Mila H., paní Zuzana L., paní Monika Č. a paní Lenka V.MOCKRÁT VÁM DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU - dalším úžasným 18 hrdinům patří VELKÉ DÍKY: paní Zdeňce CH., panu Martinovi M., panu Pavlovi R., paní Zuzaně N., panu Jakubovi W., paní Veronice B., paní/pánovi (omlouvám se, nevím a nechci urazit, pokud bych to popletla) Nikita C., paní Michaele K., paní Monice R., paní Šárce D., paní Gabriele P. , paní Zuzaně M., paní Tereze P., paní Ivaně O., paní Monice H., paní/pánovi Thu Trang D. (omlouvám se, ani v tomto případě nechci urazit, protože nevím), paní Iloně D. a paní Rebecce P. 

Obrázek jako PODĚKOVÁNÍ pro 12 nových úžasných dárců: paní Barboru M., paní Kláru U., paní Markétu K., paní Ivonu H., paní Barboru S., paní Kamilu Xenii V, paní Kamilu F., paní Moniku P., paní Sylvu S., paní Bojanu S., pana Jana H. a pana Jana P. Mockrát Vám děkujeme a vážíme si Vaší podpory.


DĚKUEME dalším dárcům, kteří podpořili programy Orion a Apollo v naší dárcovské výzvě i mimo ni, moc si Vaší pomoci vážíme. Děkujeme paní Zuzaně L. za pravidelný příspěvek a panu Rastislavovi M. za dar zaslaný přímo na účet organizace. Poznání otevírá brány vesmíru, VELKÉ DÍKY VÁM, kteří toho chcete být součástí.

MOCKRÁT DĚKUJEME dalším dvěma dárcům: panu Oskarovi V. a studentskému klubu Áčko za finanční podporu našich doučovacích programů Orion a Apollo. I díky vám mohl vzniknout tento obrázek k říkance: "Máma skáče, hlídá dům, klouček vylít k oblakům, míček mňouká, chytá myšky, pejsek svítí dolů z výšky, slunce myje nádobí, pak jde spát a nezlobí." (autor textu: Olga Hejná, úryvek z pohádky Zpívající domeček). Učení je totiž zábava :).


VELKÉ DÍKY dalším dárcům, kteří finančně podpořili naše doučovací programy Orion a Apollo - panu Ondřejovi S., paní Haně K. a paní Zuzaně L., která je naší štědrou pravidelnou dárkyní. MOCKRÁT VÁM DĚKUJEME a vážíme si Vaší podpory a přízně. Přejeme všem krásné jaro a pro radost k obrázku přidáváme i krátký úryvek textu P. Nováka: Kuřata si u vody udělala závody, přeborníci vybraní soutěžili v zobání. Publika tu bylo dost, starý kohout jako host napomínal kačice, že nemají tlačit se. :)

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za vaši práci!

Dárce

Společně studenti Ostravské dětem. Fandíme vám!

Tomáš Kukuč
12 000 Kč

Přeju hodně štěstí a sil!

Ilona Doucková
1 000 Kč

Držím palce, ať je tento skvělý projekt zachráněn!

Ivana Ochmanová

Držím palce a sdílím. Zkuste ale oslovit i velké firmy v kraji nebo v Ostravě :) zejména ty ajťácké dávají řady.

Dummy

Vážím si toho, co děláte.

Dárce
500 Kč

Držím, moc palce. Držte se.

Martin Válek
300 Kč

Fandím Vám.

1. dárce
300 Kč