Nekrachni, z.ú.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Nekrachni

Chceme změnit finanční vzdělávání na českých školách. Každý rok dokončí střední školu 78 000 studentů. 60 % z nich neumí dostatečně nakládat se svými financemi. Do tří let chceme pomoct minimálně polovině z nich. Kdo jsme? Studenti. Aplikaci tvoříme, protože ji sami potřebujeme.

Pomáhejte s námi mladým lidem finančně dospět

49 680 Kč

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Každý rok dokončí střední školu zhruba 78 000 studentů. Přes 60 % z nich nemá dostatečné finanční znalosti. Úroveň finanční gramotnosti je v České republice dlouhodobě na nízké úrovni. To vytváří nejen mnohé celospolečenské problémy, ale především ubírá mladým lidem na příležitostech, na které kvůli nedostatku znalostí nedosáhnou. Jsme přesvědčeni, že by každý mladý člověk měl znát nástrahy a příležitosti dospělého života ještě před tím, než se do něj vrhne po hlavě.

Jsme Nekrachni a od roku 2021 pomáháme mladým lidem finančně dospět. Vyvíjíme vzdělávací aplikaci, tvoříme desítky materiálů a hodin videí , stovky příspěvků na sociálních sítích a zasáhli jsme více než 15 000 mladých lidí, společně s tím i přes tisícovku učitelů a rodičů. Teď potřebujeme pomoc od Vás.

V našem průzkumu z roku 2022 téměř 89 % studentů uvedlo, že mají nějaký finanční produkt a většina se pro něj rozhodla na základě doporučení rodičů, to potvrzuje i tématická zpráva ČŠI. Jak ale daný produkt přesně funguje a jaké má podmínky a rizika, už je žákům jasnější méně – polovina z nich uvedla, že neví nebo si nejsou jistí. Je to jako kdybyste řídili auto bez řidičáku – nevíte na který pedál šlápnout nebo jak se řadí vyšší rychlost.

Nejsme na začátku – naším týmem prošlo více než 70 lidí a v současnou chvíli pracujeme na dobrovolnické bázi a je nás přes 30. Zakladateli projektu jsou Maruška (nadšená datařka z Vysočiny) a Kuba (changemaker z Prahy), které žene společná touha za lepším (nejen) finanční vzděláváním. Vedl je k tomu jejich vlastní problém – nikdo je ve školách nepřipravil na dospělý život.Měli ale štěstí,  jejich rodiče je totiž k jistému finančnímu zdraví vedli. To bohužel nemůžeme říci o všech.

Za tu dobu mělo Nekrachni možnost spolupracovat s řadou partnerů – dlouhodobě jsme v kontaktu s Nadací České spořitelny a společně pomáháme mladým lidem v jejich rozletu do dospělého světa. Mezi naše další partnery patří například Nadace Kladné nuly nebo Nadace Lilie & Karla Janečkových společně s nezávislými finančními a právními poradci, kteří zaručují, že náš obsah je nejen zajímavý a relevantní, ale především datově a expertně podložený.

Naší aplikaci si můžete stáhnout v Google Play Store a App Storu. Už teď je v ní jsou dostupné desítky kurzů, které pomáhají s orientací v dospělém světě. Chceme do ní ale přidat další stovky obsahu – se kterým potřebujeme pomoci nejen po finanční stránce, ale i po té materiální a obsahové.

Jak vypadají materiály pro učitele do hodin? Najdete je zde a jsou tvořeny mezipředmětový přístupem a s důrazem na rozvíjení kompetencí pro finanční zdraví (OECD – Financial competence framework for adults in the European Union). Naším cílem je aby se středoškoláci připravovali na praktický dospělý život ve všech předmětech a měli přístup k jednoduše vysvětleným a přehledným informacím. Všechny pracovní listy jsou ověřované odborníky na dané téma a samotnými středoškoláky. Díky zpětné vazbě od školáků jsme schopni zaručit relevantnost materiálů pro cílovou skupin – do tvorby materiálů zapojujeme i naši komunitu.

Sbíráme úspěchy, kde se dá. Těmi dosavadními jsou třeba cena poroty a cena České spořitelny v rámci Social Impact Award 2021 nebo umístění v TOP 20 světových projektech v oblasti Learning v rámci Moonshot Award od ASPEN Institutu, byli jsme i mezi 3 vybranými projekty Laboratoře Nadace Vodafone v roce 2021.

A na čem si jako Nekrachni zakládáme? Máme 6 klíčových hodnot, kterými se řídíme.
  • Nezávislost informací
  • Reflexe praxe
  • Otevřenost změnám
  • Naslouchání cílové skupině
  • Kvalita vzdělávacích materiálů
  • Hravost a atraktivnost ve vzdělávání
Komu pomůžeme?

Mladým lidem ve věku 15 – 27 let, kteří se chystají na dospělý život. Ať se nám to líbí, nebo ne, finanční zdraví významně ovlivňuje kvalitu života. Navíc společnost, ve které neumí lidé hospodařit s vlastními penězi, se musí vypořádávat s celou řadou problémů, a to nejen ekonomických. Tomu ale lze předejít – právě skrze vzdělávání.

Jaká výše příspěvků pomůže a na co půjdou?
  • 65 000 Kč zajistí fungování komunikačního týmu na jeden měsíc,
  • 4 300 Kč stojí vytvoření jednoho pracovního listu,
  • 4 000 Kč pokryje náklady na jeden workshop pro školy, který tvoříme společně s experty na finance a digitální vzdělávání,
  • 10 000 Kč potřebujeme na vytvoření jednoho kurzu v aplikaci – didaktické zpracování, scénář, natočení, střih a postprodukce.
Zakladatalé projektu Maruška a Kuba dělají na projektu především dobrovolnicky a sami do něj vkládají finanční příspěvky. Přáli by si, aby mohli mladým lidem pomáhat finančně dospět na plný úvazek.

Děkujeme za podporu! 💚
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Nekrachni získává téměř 15 milionů korun od Google.org a podporu fellows

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 21. listopadu 2023: Google.org, filantropická odnož společnosti Google, dnes oznámila, které české neziskové organizace získaly grant a pro bono technickou podporu v rámci grantové výzvy Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good. Nezisková organizace Nekrachni, která stojí za aplikací rozvíjející finanční gramotnost a digitální dovednosti mladých lidí, navíc získá kromě grantu ve výší 600 000 EUR, na šest měsíců pro bono podporu týmu odborníků společnosti Google v rámci programu Google.org Fellowship, který Google v Česku nasazuje vůbec poprvé. Tito zaměstnanci pomohou organizaci Nekrachni vytvořit personalizované výukové prostředí.

„Jsme velmi rádi, že náš projekt zaujal Google.org. Kromě finančních prostředků získáme i pro bono podporu od zaměstnanců společnosti Google na plný úvazek. Velmi nás těší, že s jejich pomocí budeme moci vyvíjet naše softwarové řešení mnohem rychleji, než kdybychom na něm pracovali sami. S jejich podporou také plánujeme uspořádat hackathon. Tuto spolupráci vnímáme jako skutečný game-changer pro náš projekt," uvedla Maria Šimůnková, spoluzakladatelka a CEO společnosti Nekrachni.

Grantová výzva Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good byla v Česku představena loni na podzim u příležitosti českého předsednictví EU. Dnešní oznámení je vyvrcholením několikaměsíčního hodnocení přihlášených projektů. V expertním panelu zasedli Tania le Moigne, ředitelka české a slovenské pobočky společnosti Google, Jaromír Novák, partner pro vztahy s veřejnou správou v CZNIC a NIX.CZ, Jan Míča, digitální lídr ze Zastoupení Evropské komise v ČR, sociolog Daniel Prokop, Robert Basch, CSR manažer společnosti Livesport, a Dita Formánková, zakladatelka Czechitas.

“Jednou z našich hlavních misí je projekt tvořit od zástupců Generace pro ni samotnout, což i díky podpoře od Google.org budeme dělat i následující roky. Je to významný krok ke zlepšení nejen finančního vzdělávání v Česku i mimo jeho hranice,” dodává druhý ze zakladatelů Jakub Rychlý. 
Nekrachni od roku 2021 pomáhá mladým lidem finančně dospět. Je to projekt mladých lidí, kteří bojují za zvýšení finanční gramotnosti v České republice. Všechny aktivity směřují k tomu, aby čerství absolventi středních a vysokých škol věděli, jak s financemi nakládat a tvořili tak novou, finančně gramotnou generaci.

Založení projektu

dekuji(:

Phuong Nhi Tranova
100 Kč