Diecézní charita České Budějovice


Jiné Sociálně znevýhodněné skupiny

Pomáhejte s námi

Zapojte se s námi do dobročinných aktivit na pomoc potřebným a pomáhejte nám plnit naše poslání, kterým je služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi, bez rozdílu.

vybíráme od 8.12.2021

Pomáhejte s námi

Zapojte se s námi do dobročinných aktivit na pomoc potřebným a pomáhejte nám plnit naše poslání, kterým je služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi, bez rozdílu.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Diecézní charita České Budějovice zajišťuje služby, které v případě potřeby pomohou lidem každého věku v různých životních situacích. Pomáhá a ulehčuje život rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám, zdravotně postiženým, seniorům, lidem bez domova, obětem domácího násilí, ale také cizincům žijícím v České republice. Jejím posláním je služba milosrdné lásky všem lidem v nouzi, bez rozdílu.
Středisko Diecézní charity v Českých Budějovicích vykonává pro místní Charity metodickou, koordinační a kontrolní činnost tak, aby mohly v co nejlepších podmínkách naplňovat své poslání.  Poskytuje i vlastní služby s celokrajskou působností, kterými jsou Poradna pro cizince a migranty, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a Dobrovolnické centrum. Pomáhá také při mimořádných událostech a má i zahraniční přesah – jedná se o projekty ve třech zemích.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu