Lesní mateřská škola Malina z. s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Adoptujte si dítě v Lesní mateřské škole

V mateřské škole lesního typu platí rodiče školné. Je to částka, kterou u běžných mateřských škol hradí obec, (případně církev, jeli zřizovatelem). Tato částka je stále pro většinu rodičů nedostupná, obzvlášť pokud mají 2 a více dětí. Získané prostředky pokryjí část nákladů za konkrétní dítě, jemuž na základě splnění kritérií, bude uděleno sociální stipendium v daném procentu. Rodiče tak budou platit školné, na které již v rodinném rozpočtu dosáhnou. Pro lesní mateřskou školu to znamená další dítě, tedy další státní normativ na hlavu, a tak uhrazení provozních nákladů, které nehledě na počet přítomných dětí jsou spotřebovávány. Pro děti v lesní mateřské škole to znamená další kamarád do party :-)

vybíráme od 26.11.2021

Adoptujte si dítě v Lesní mateřské škole

Vaše částka nám pomůže pokrýt část nákladů za konkrétní dítě, jemuž na základě splnění kritérií, bude uděleno sociální stipendium v daném procentu. Rodiče tak budou platit školné, na které již v rodinném rozpočtu dosáhnou.
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Malina je financována prostřednictvím:
  • normativu na žáka pro soukromá zařízení v počáteční fázi fungování,
  • školného od rodičů,
  • darů a dotací.
V Malině vybíráme školné, protože:
nejsme financování obcí - není našim zřizovatelem, tudíž nejsme státním zařízením, ale soukromým, to znamená že i od státu dostáváme nižší částku. Protože budeme fungovat první rok, dostaneme ještě menší částku této částky...aby ty začátky nebyly moc jednoduché :-)
Proto Malina vybírá školné, protože chce zachovat úroveň vzdělávání a obohatit ji o speciální nabídku.
První dobrou zprávou je, že náklady na školné v lesní mateřské škole Malina jsou uznatelným daňovým nákladem za umístění dítěte do předškolního zařízení. Pro rok 2021 dostanete zpět částku až 15.200,-Kč ze zaplaceného školného v rámci ročního daňového zúčtování.
Druhou dobrou zprávou je, že v následujícím školním roce očekáváme snížení školného. Podmínkou je postupné zaplnění kapacity školky a také hodnocení České školní inspekce, která by naší práci shledala jako průměrnou - to by znamenalo vyšší státní příspěvek na dítě.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu