Lesní mateřská škola Malina z. s.


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

Podpořte provoz Lesní mateřské školy

Lesní mateřská škola Malina s angličtinou a dalšími pedagogickými směry. Během týdne zařazujeme rozmanité přístupy, metody či témata: anglickou konverzaci, předškolní dovednosti (Hejného předmatematika, Sfumato – čtení, psaní), samostatnost a úklid (Montessori - sebeobsluha, úklid, smyslové aktivity), výprava za přírodou a zvířaty (delší trasy po okolí), hudební tvořivost (rytmické hry, housle a zpěv).

vybíráme od 26.11.2021

Podpořte provoz Lesní mateřské školy

V prvním roce jsme financování státem pouze 40%. Získané prostředky nám pomohou, abychom mohli vyplatit mzdy alespoň na spodní hranici tabulky pro pozici pedagog - průvodce.
1 351 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MALINA je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení. Co to v praxi znamená: 
Malina je tedy organizována dle platných právních předpisů školského zákona tak, jako "státní školky". Rodič například dokládá potvrzení o očkování od dětského lékaře. 

Malina poskytuje předškolní vzdělávání, které mohou děti realizovat v denní docházce nebo, v případě 5letých dětí, individuálně jako tzv. "domškolák" a dostavit se do LMŠ Maliny pouze na přezkoušení. 

Na financování Lesní mateřské školy Malina má vliv těchto 5 skutečností: 
- soukromé zařízení (zřizovatelem není obec ani město, jiný propočet normativu), 
- zápis v rejstříku školských zařízení (nejedná se o lesní klub), 
- nově založena (nyní nedostaneme normativ na žáka v plné výši ale jen % této částky), 
- nově vytvořené prostředí (zázemí je hotové, rádi bychom však nabídli postupně dětem víc), 
- malá skupina dětí (kapacita v prvních měsících nebude zaplněna). 

Mateřské školy bývají zpravidla zřizované obcemi či městy, které pak školku také spolufinancují. V případě Lesní mateřské školy Malina je zřizovatelem spolek, jedná se tedy o školku soukromou, a rodiče spolufinancují tuto část nákladu, kterou obvykle hradí město či obec. 

Také financování ze strany státu je nižší u soukromých zařízení oproti státním - funguje zde jiný propočet normativu. Protože se jedná o školku soukromou a zároveň nově založenou, budeme od státu tento rok moci čerpat jen určité procento tohoto normativu. I přesto se podařilo školné Lesní mateřské školy Malina snížit ve srovnání s lesními kluby (které jsou plně financovány rodiči) a vytvořit také speciální vzdělávací nabídku. 

Malina je první lesní mateřskou školou v okrese, v kraji je druhá. 

Lesní mateřská škola Malina NENÍ lesním klubem. (Lesní klub se řídí vlastními pravidly, není školským zařízením, tudíž nepodléhá školskému zákonu v žádné oblasti svého působení. Děti zde nemohou plnit ze zákona povinné předškolní vzdělávání. Lesní klub je plně financován rodiči.)
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Pěkný projekt. Fandím vám!

Jan Mertl