Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Raná péče Čechy

Podporujeme rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým postižením raného věku od 0 do 7 let žijící na území České republiky. Služby mohou být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření) do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné služby, maximálně do sedmi let věku dítěte.

Cíl služby

  • Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou. 
  • Rodina a dítě spolu umí komunikovat tak, aby byl podporován celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby. 
  • Rodina umí využívat své vlastní zdroje, zná další možnosti podpory a dle svého zájmu se zapojuje do běžně dostupných aktivit pro dítě a rodinu.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu