CZ / EN

PAF, z.s.


Kultura, umění a historie

PAF

PAF poprvé zahájil svou činnost zkraje třetího tisíciletí, jeho vývoj a proměny jsou spjaty v mnoha ohledech s postupně formulovanými poznámkami o současnosti v oblastech animace, her, hudby, kinematografie, současného umění, zvuku a pohyblivého obrazu obecně.

vybíráme od 20.11.2021

Podpořte PAF!

0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V průběhu uplynulých dvou dekád se PAF rozvinul v label zahrnující mezinárodní síť umělců, kurátorů a událostí. Mezi prvotní východiska patří vztah filmové animace, vizuálního umění a hudby, pohyblivý obraz filmu a videa (od avantgardního filmu přes expanded cinema až po rozšířené pole internetu nebo klubové hudby). Souběžně s vývojem audiovizuálního umění v uplynulých dvou dekádách se přidaly fenomény spjaté s virtuálním prostorem, performativním uměním, herním designem nebo
módou.

Hlavní událostí pořádanou platformou PAF z.s. je festival PAF Olomouc, dále pak PAF New York, PAF Praha, PAF Ostopovice.

Mezi hlavní aktivity patří editorská, publikační a nakladatelská činnost v rámci vlastních edičních řad, prezentace českého audiovizuálního umění, příprava kurátorských výstav, projekcí, workshopů a seminářů a celoroční kurátorská a dramaturgická činnost, jejímž vyvrcholením je série pravidelně pořádaných festivalů a událostí v České republice a v zahraničí.

Činnost spolku PAF můžete podpořit darováním libovolné částky. Po předložení potvrzení poskytnutého daru Vám zašleme odměnu v závislosti na výši odvedené částky.

150 Kč – tetovačky
400 Kč – reader
1 000 Kč – triko

Děkujeme!
Tým PAF
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu