Charita Česká republika


Lidská práva Regionální a komunitní rozvoj

Podpořte křesťany v iráckém Mosulu

Letos proběhne již čtvrtý ročník iniciativy Červená středa, která má za cíl podpořit vzájemnou náboženskou toleranci ve společnosti a vyjádřit solidaritu s těmi, kteří jsou kvůli své víře pronásledováni nebo utlačováni. V rámci Červené středy chceme letos podpořit křesťany v iráckém Mosulu. Přispějte také Vy na obnovu misie při kostele Panny Marie s hodinami v Mosulu!

vybíráme od 7.11.2021

Přispějte na obnovu církevní budovy

35 601 Kč

přispělo

29 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Těžký osud iráckých křesťanů

Nedávný válečný konflikt měl na irácké křesťany devastující dopad. Z 1,5 milionu těch, kteří v zemi žili ještě za vlády Saddáma Husajna na začátku tisíciletí, jich v Iráku zbylo jen 400 000. Navrátilci se navíc potkávají s existenčními problémy, protože řada podniků a zemědělské infrastruktury byla během války zničena. Týká se to i křesťanských centrem samotných.


Provoz dominikánské misie ve starobylém srdci Mosulu byl dříve financován z provozu několika obchodů v blízkosti kostela Panny Marie s hodinami, ty byly ale ve válce zničeny. Rekonstrukci samotného kostela podpořily Spojené arabské emiráty a pod dohledem UNESCO se na ní společně podílejí místní křesťanští i muslimští pracovníci. Na obnovu ekonomického zázemí misie ale finanční prostředky chybějí. Pomoci by měl výtěžek benefiční akce v rámci Červené středy, kterou pořádá Česká biskupská konference.

Iniciativa Červená středa

Iniciativa Červená středa vznikla ve Velké Británii v roce 2016 a postupně se rozšířila do mnoha zemí světa, probíhá mimo jiné v Rakousku, Maďarsku, na Slovensku i na Filipínách. Jejím cílem je propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s lidmi pronásledovanými pro svoji víru. V rámci Červené středy se kostely a řada veřejných budov, včetně ikon jako je budova Parlamentu na břehu Temže, noří do červeného světla. Červená barva symbolizuje krev, světlo naděje. 

K Červené středě se společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR připojuje i Česká biskupská konference. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v loňském roce u nás zapojilo přes 100 subjektů. Letos se čeká ještě širší zapojení.

Jak pomůže příspěvek na Irák

Mnohé nevládní a humanitární organizace pomáhají iráckým rodinám s obnovou jejich domů zničených válkou. Financování obnovy církevních budov je ale složitější, na jejich znovu zprovoznění je ale řada misií ekonomicky závislá. Obnova válkou poškozeného církevního majetku zároveň může napomoci k vyšší odolnosti zdejší církve a také povzbudit křesťany i muslimy ke spolupráci v srdci starobylého města Mosulu.V přízemí budovy v těsném sousedství kostela Panny Marie s hodinami ve starobylém centru Mosulu, dříve fungovaly obchody, jejichž výnos přispíval k financování každodenního provozu tamní dominikánské misie, a první patro obývalo několik křesťanských rodin. Protože jsou ale nyní obchody zničené, misie nemá v místě žádné další vhodné prostředky na provoz.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou Červenou středu podpořit; ať již aktivním zapojením, modlitbou nebo finančním darem.

Více informací na www.cervenastreda.cz 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Pán ochraňuj a žehnej všem pronásledovaným.

BOŽENA POSPÍŠILOVÁ

Ať víra spojuje, ne rozděluje. *

Michaela Přílepková

Kéž se co nejvíce křestˇanů vrátí do svých domovů v Mosulu.

Jaroslav Valečka
5 000 Kč

Ráda podpořím soužití křesťanů s muslimy, ráda podpořím život křesťanů v muslimské zemi. Kéž by se všichni vzájemně tolerovali, uznávali právo na svobodu vyznání! #RedWednesday

Fay Frydrýnová

Ať se podaří vybrat co nejvíce!

Jan Kalenský
500 Kč