Nadační fond Adopce památek


Kultura, umění a historie Regionální a komunitní rozvoj

Zachraňujeme drobné památky v krajině

Opravujeme drobné památky v krajině. Jsou to nejčastěji boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí kříže, kaple, zvoničky. Za každou takovou památkou stojí lidský příběh vztahující se k danému místu. Sháníme finance a zajišťujeme odborné restaurování, abychom je zachránili před zánikem, který jim hrozí. Pomozte nám dělat dobrou věc!

vybíráme od 15.10.2021

Pomozte nám dělat dobrou věc!

Odborné restaurování drobné památky v krajině stojí v řádech desítek až stovek tisíc korun. Například u božích muk jde v průměru o 50 až 200 tisíc korun, záleží však na jejich stavu, velikosti a historii. Každá finanční podpora od drobných či firemních dárců se počítá, protože je důležitým vkladem, abychom mohli ve spolupráci s obcemi a místní komunitou iniciovat opravy památek, kterým jinak hrozí zánik. Veškeré prostředky jsou 100% využívány na konkrétní opravy.
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Drobné památky jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny. Jejich původní funkci dnes zastupuje genius loci místa, funkce orientační i estetická nebo jsou to naše vzpomínky na minulost. Zejména v menších obcích, které svým značně omezeným rozpočtem nedosáhnou na řádnou renovaci drobných památek na jejich území, i když by o jejich opravu velmi stály, tyto památky stále chátrají. Nadační fond Adopce památek právě těmto obcím pomáhá zajistit finanční prostředky. Základní podmínkou však je, že obce aspoň částečně finančně participují a zapojí se i místní komunity, například do úpravy zeleně v okolí památky.

Zkušenosti, které máme z obcí, s kterými jsme již takto spolupracovali, jsou takové, že pokud na opravě spolupracuje obec a místní lidé, pak „vedlejším produktem“ je radost a dobrý pocit, který mají všichni, kteří se nějak zapojili a přispěli k zachování místní památky nejenom dalším generacím, ale také těm, kteří chtějí už nyní objevovat hezká místa v kraji.
Povedené jsou také akce, které u opravených památek v obcích organizují, včetně slavnostního posvěcení, na které jsou místní náležitě hrdí.


Váš finanční dar pomůže zachraňovat drobné památky v krajině, podpoří lidi v místních komunitách, aby dělali to, co je po staletí běžné – pečovali o své kulturní a historické dědictví.

Proč ještě pomáháme? Usilujeme o to, aby tyto památky byly opraveny s náležitou péčí zkušenými restaurátory. Proto obcím podáváme pomocnou ruku nejen co se financí týče, ale zajišťujeme také odbornou pomoc při samotné opravě.


Více informací na https://adopcepamatek.cz/.  


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu