Nadační fond Verda


Vzdělávání a výzkum Sociálně znevýhodněné skupiny

20. výročí nadačního fondu VERDA - podporujeme romské studenty

Naším posláním bylo a je podporovat studenty z řad romské komunity. Jsme přesvědčeni, že vzdělání je sice dlouhá, ale nejefektivnější cesta, jak změnit obtížnou situaci našich romských spoluobčanů. Činíme tak už 20 let. Nejlepším dárkem pro nás je i vaše podpora stipendistů.

vybíráme od 7.10.2021
1 000 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
20. výročí nadačního fondu VERDA - podporujeme romské studenty a učně

Naším posláním bylo a je podporovat studenty a učně z řad romské komunity. Jsme přesvědčeni, že vzdělání je sice dlouhá, ale nejefektivnější cesta, jak změnit obtížnou sociální situaci našich romských spoluobčanů. 
Činíme tak už 20 let. Nejlepším dárkem pro nás je i vaše podpora našich stipendistů.

Během dvou desetiletí jsme v nadačním fondu VERDA, který je financován výhradně ze soukromých zdrojů, podpořili 662 studentů, a poskytli 1065 stipendií studentům a učňům v celkové výši 5.419.044 Kč. Studium i díky naší podpoře úspěšně dokončilo 483 studentů a učňů. Největší zastoupení mezi našimi stipendisty mají středoškoláci – 46 %, 15 % našich stipendistů studuje vysokou školu. 58 % našich stipendistů se totiž pravidelně vrací a mnohdy s námi projdou celé své studium. Fond podporuje studenty z řad romské mládeže, kteří navštěvují formou denního studia učiliště, střední a vysoké školy. Zásadním kritériem výběru stipendistů je jejich školní prospěch.

Pomozte i vy těmto studentům splnit si sen o budoucnosti a vymanit se ze stereotypů.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu