Společnost pro ranou péči


Osvěta a poskytování informací Lidé s postižením

Lepší start do života pro děti s postižením zraku

Rodiče, kterým se narodí miminko se zrakovým či kombinovaným postižením, touží vychovávat své dítě doma. Aby svou roli v domácím prostředí zvládli, potřebují podporu a odbornou pomoc - ranou péči. Pomozte nám pomáhat a staňte se součástí našich příběhů.

NENÍ MALÉHO DARU, KDYŽ JSOU VÁS TISÍCE!

Působíme v Praze, Středočeském a Karlovarském kraji. Ročně pomáháme 157 rodinám. Díky Vašemu příspěvku pomůžete: RODINÁM zažít RADOST, vidět POKROKY a získat JISTOTU v péči o dítě. Zvládnout VÝCHOVU dítěte s postižením v DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ. Děkujeme!
138 700 Kč

přispělo

37 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naše poslání: „Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.“

Děkujeme panu generálu Pavlovi za převzetí záštity nad touto sbírkou.

Raná péče je k dispozici od narození až do 7 let věku dítěte, což je nejvhodnější období pro rozvoj zraku. Každý den, týden a měsíc hraje velkou roli. Poradkyně rané péče jezdí pravidelně do rodin, poskytují veškeré informace, provedou tzv. funkční vyšetření zraku, učí rodiče rozvíjet zrak dítěte s ohledem na jeho postižení, půjčují jim speciální pomůcky a hračky.

Z 30leté zkušenosti víme, že včasná odborná pomoc pomůže k větší samostatnosti v dospělosti.

Eliášův příběh: Eli je šestiletý malý vědátor. V 5 měsících se začaly objevovat zdravotní problémy. Raná péče byla oporou rodičům při sdělování těžké diagnózy, která potvrdila existenci zhoubného, neoperovatelného nádoru, jenž utlačuje zrakový nerv. „Poradkyně rané péče nejenže pomáhá cvičit jeho oči, ale podporuje celou rodinu. Pomáhá hledat ostatní potřebné organizace a lékaře a také nám pomáhá porozumět celému problému. Je to partner stability," říká maminka.
NENÍ MALÉHO DARU, KDYŽ JSOU VÁS TISÍCE!

Jak pomůže Vaše podpora rodinám?

10 000 Kč =
příjem 2 klientských rodin do služby
3 000 Kč = provedení funkčního vyšetření zraku
1 500 Kč = odborná konzultace s dalšími specialisty (logoped, fyzioterapeut, psycholog, aj.)
1 000 Kč = funkční diagnostika, která určí, jak s dítětem nejlépe dál pracovat a rozvíjet ho
500 Kč = návštěva poradkyně v rodině s nácvikem konkrétních aktivit komunikace s dítětem
300 Kč = nákup pomůcky, speciální hračky, knížky, které pomáhají rozvíjet dítě se zrakovým postižením 

Rádi s Vámi sepíšeme darovací smlouvu a dojednáme partnerství.
Kontaktujte nás na e-mail: magdalena.ruzkova@ranapece.cz nebo mobil: 777 846 990.
https://www.ranapece.cz/praha/

Děkujeme za Váš dar a za Vaši důvěru!
Generál Petr Pavel a Společnost pro ranou péči


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za to co děláte

Petr Starý
3 000 Kč

Vsechno nejlepsi

Milan Vašina
5 000 Kč

Děkuji za to, co děláte!

Karel Řehka

Podpora projektu generálem Pavlem je pro mne nejlepším doporučením.

Aleš Spirman

Určitě půjdou do dobrých rukou díky p. Petrovi Pavlovi

Jan Míč
5 000 Kč

Držím palce při realizaci Vašich aktivit a díky panu generálovi Pavlovi za upozornění na tak krásný projekt!

Soňa Jonášová

Vše dobré a hodně sil!

Martin Klčo