Mozková banka z.ú.


Senioři Vzdělávání a výzkum

„Ve zkoumání mozkové tkáně je naděje pro pacienty s demencí“

„Mozková banka“ (BrainBank) je zařízení, v němž jsou uchovávány vzorky mozkové tkáně pacientů zemřelých na různé neurologické nemoci – nejen nejčastější neurodegenerativní onemocnění (jako např. Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc), ale také vzácné diagnózy.

vybíráme od 30.9.2021
6 515 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
CO JE „MOZKOVÁ BANKA“?

„Mozková banka“ (BrainBank) je zařízení, v němž jsou uchovávány vzorky mozkové tkáně pacientů zemřelých na různé neurologické nemoci – nejen nejčastější neurodegenerativní onemocnění (jako např. Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc), ale také vzácné diagnózy. Archivovaný materiál pak slouží jako zdroj k analýzám na úrovní buněčné i genetické (DNA, RNA).

PROČ JE MOZKOVÁ BANKA DŮLEŽITÁ?

Výzkum v oblasti neurodegenerativních onemocnění, ale i dalších oblastí neurověd (neuroonkologie, neuroimunologie) je bez standardně vyšetřeného, odebraného a skladovaného materiálu prakticky nemožný.

EXISTUJE MOZKOVÁ BANKA V ČESKÉ REPUBLICE?

BrainBank v České republice doposud neexistuje. Přitom obdobná zařízení fungují ve většině států EU a jejich vzájemná spolupráce vedla ke vzniku sítě BrainNet Europe (www.alzforum.org/brainbanks/brainnet-europe), na jejíž financování se podílí zdroje z rámcových programů EU. Takovéto propojení je důležité pro zlepšování diagnózy neurodegenerativních onemocnění a demencí, lepší pochopení procesu onemocnění a vyvíjení nových léků do budoucna.


JAKÉ JSOU HLAVNÍ PROJEKTY?

Správné rozpoznání neurodegenerativních onemocnění během života pacientů je i v současné době velmi obtížné, klinicky se diagnóza určuje na úrovni "možná" a "pravděpodobná". Potvrzená (definitivní) diagnóza je možná až neuropatologickým vyšetřením mozkové tkáně. Až ve 20 % případů je stanovena klinická diagnóza nesprávně, tj. nezřídka je diagnostikována Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc, přestože pacient měl úplně jiné onemocnění.

JAK MŮŽE PŘISPĚT MOZKOVÁ BANKA KE ZLEPŠENÍ LÉČBY NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ?

Vývoj nejdůležitějších léků pro terapii Parkinsonovy nemoci, levodopa (Madopar, Nakom, Isicom), a u Alzheimerovy nemoci inhibitory acetylcholinesterázy (např. Aricept, Exelon, Galantamin) či memantin (Ebixa), vycházel přímo z výsledků vyšetření mozkové tkáně zemřelých pacientů. Vývoj nových diagnostických metod (biomarkery) i léků bez možnosti úzké vazby na analýzu mozkové tkáně je zcela nemožný.

JAK MOZKOVÁ BANKA ZÍSKÁVÁ MATERIÁL PRO VÝZKUM?

Mozková banka uchovává a zkoumá vzorky mozkové tkáně, odebrané při biopsii mozku (neurochirurgické operace) nebo po úmrtí v rámci pitvy. Archivace a výzkum probíhá v souladu s etickými standardy a předchozím souhlasem zemřelého nebo jeho příbuzných. Rovněž je možné darovat svůj mozek na výzkumné účely, i když dárce nemá neurodegenerativní nebo jiné závažné onemocnění mozku.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ďakujem veľmi pekne pánovi docentovi Rusinovi. Prajem veľa úspechov jemu a celému projektu.

Lukáš Mrázek
1 500 Kč