Nadace Partnerství


Životní prostředí Osvěta a poskytování informací

Alej svobody '21

Vysaďte s námi v pořadí již čtvrtou Alej svobody! Pamětní alej k 32. výročí obnovení československé demokracie letos vysadíme u Památníku Vojna u Příbrami. Putovní výsadba navazuje na loňskou výsadbu Aleje svobody v Šatově, předloňskou sametovou Alej svobody vysazenou ve Vestci u Prahy ke kulatinám sametové revoluce a výsadbu Aleje svobody pod Řípem v roce 2018 k oslavám sta let Československa.

Alej svobody'21

Přidejte se a pomozte nám vysadit v pořadí již čtvrtou Alej svobody! Naše republika potřebuje péči stejně jako česká krajina. Podpořte obojí výsadbou Aleje svobody. Darujte symbolických 500 korun za metr aleje nebo 5 tisíc korun na nový strom.
61 497 Kč
vybráno 61 % z 100 000 Kč

přispělo

38 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
13. listopadu společně vysadíme u Památníku Vojna u Příbrami v pořadí již čtvrtou Alej svobody. 11 lip a 89 javorů vysazených poblíž vězeňského zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu dá místu nový význam. Dobrovolnická práce mnoha lidí z Příbramska, kde žijí potomci vězňů, bachařů, vojáků a horníků, bude symbolickou snahou o odčinění křivd, ke kterým zde docházelo.

Program výsadby:
9:30 - 10:30 registrace
10:30 - 10:50 slavnostní zahájení
10:50 - 11:10 výsadba lípy v areálu památníku s instruktáží správné výsadby
11:10 - 11:40 společný přesun k aleji
11:40 - 13:30 výsadba aleje
13:30 - 14:00 přesun zpět do areálu Památníku Vojna
14:00 - 14:15 slavnostní ukončení

Přidejte se a sázejte letos s námi!

Jak se můžete zapojit?

  • kupte si metr v Aleji svobody za symbolických 500 Kč
  • kupte si jeden strom za 5 000 Kč a vysaďte jej společně s rodinou či přáteli
  • přispějte libovolnou částkou na zakoupení stromů a organizační zajištění výsadby
  • zapojte se jako dobrovolník a registrujte se na alejsvobody.cz
  • přidejte se se svou firmou k partnerům akce anebo si na výsadbě uspořádejte smysluplný teambuliding
  • založte dárcovskou výzvu se svými kolegy či zaměstnanci
Výtěžek ze sbírky bude využit na organizační zajištění výsadby, na zakoupení stromů, výsadbové práce, odborný dohled a zajištění nářadí.

Děkujeme, že pomáháte!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Základní škola pod Svatou Horou, Balbínova 328 přispívá na vysázení stromů ,,Alej svobody"

Základní škola pod Svatou Horou, Balbínova 328 Příbram
2 000 Kč

„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“ — Benjamin Franklin

Dalibor Dostál
5 000 Kč

Výsadbu Aleje svobody ´21 jsme se rozhodli podpořit společně. Přejeme všem vysazeným stromům nerušený a dlouhý růst! Pedagogové OA a VOŠ Příbram

Marcela Blažková
5 000 Kč