Slušná firma, z.s.


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Zpátky k jídlu

Zpátky k jídlu je naší snahou přispět k proměně českého zemědělství směrem od průmyslové výroby k zemědělství šetrnému k člověku a přírodě, od vysoce průmyslově zpracovaných potravin směrem ke skutečnému jídlu.

vybíráme od 21.9.2021
1 000 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jídlo, a to jak se pěstuje, chová a zpracovává se týká každého, kdo jí.
Spolu-určuje to, jak jsme zdraví, jak se cítíme a kolika let se dožijeme. Většina toho, co dnes jíme, už ale není jídlo, ale průmyslově vyráběné potraviny. Dopad toho, jak se potraviny „vyrábějí“ a distribuují na naše zdraví, planetární klima se všemi jeho důsledky (vlny veder, sucho, požáry, povodně,…) je nedozírný. Hovoří se o Čtverém úmrtí (českého) zemědělství. Kromě toho většina podzemní vody v Česku je znečištěna pesticidy.

Zpátky k jídlu je naší snahou přispět k proměně českého zemědělství směrem od průmyslové výroby k zemědělství šetrnému k člověku a přírodě, od vysoce průmyslově zpracovaných potravin směrem ke skutečnému jídlu.

V rámci projektu Zpátky k jídlu jsme natočili už 24 rozhovorů s lidmi, kteří se v Česku tématům zdravé půdy, vody, krajiny, skutečného jídla, samozásobení, permakultury, biologického a biodynamického zemědělství, školního stravování, plýtvání jídlem, biouhlu, vzdělávání zemědělců nebo návratu k tradicím a kořenům, věnují (všechny jsou k poslechu zde). Konferenci jsme byli nuceni dvakrát přeložit a uskutečnila se 8.9.2021 (záznam celého dne najdete zde).


Jak nám můžete pomoci?
Máme mezi sebou nespočet odborníků, kteří se věnují návratu ke skutečnému jídlu – od pole až po talíř (sedláky, půdní vědce, hydrology, vinaře, zahrádkáře, sadaře, výživáře, zpracovatele jídla, zákonodárce, kuchaře, food-blogery, školní hospodářky, aktivisty, učitele... Mnoho z nich má k tématu co říci.  Vybrané peníze nám umožní natáčení dalších rozhovorů a rozvoj projektu.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu