Generace Care z.ú.


Děti, mládež, rodina Senioři

Pečovatelská služba - rozvoj a podpora

Pečovatelská služba Generace Care, je nezisková organizace, která poskytuje sociální službu seniorům, osobám se zdravotním postižením od roku 2016. Našim cílem je poskytovat, co nejširší komplex služeb tak, abychom poskytli účinnou pomoc uživatelům a jejich rodinám podle jejich potřeb a dále abychom uživatelům umožnili: - kvalitní život v jejich přirozeném prostředí - zachovat jejich dosavadní sociální vazby - co nejvíce oddálit jejich pobyt v ústavních zařízeních. Pomozte nám zachovat péči v domácím prostředí. Každý dar, je pro nás velkou pomocí. Děkujeme za vaši podporu.

vybíráme od 14.9.2021
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu