Fórum mobilních hospiců, z. s.


Hospicová a paliativní péče

Držme se pro Fórum mobilních hospiců

Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující 41 organizací přímo poskytujících či usilujících o poskytování mobilní specializované paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice). Fórum tvoří společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální péči v domácím prostředí pacienta.

vybíráme od 31.8.2021
4 000 Kč

přispěli

4 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Fórum mobilních hospiců sdružuje poskytovatele a zájemce o poskytování mobilní specializovaná paliativní péče, tedy takové péče, která je dostupná umírajícím a jejich blízkým pečujících o ně v domácím prostředí, v režimu 24/7.  Charakteristikou je multidisciplinarita a specializace. Je zde odborná garance lékaře - specialisty v oboru paliativní medicína, který spolupracuje s multidisciplinárním týmem, který zahrnuje kromě lékařů a sester i podpůrné profese zaměřené na podporu pečujících a blízkých pacienta. 

Tato služba je však v České republice poměrně nová a není dostupná všem, kteří by z ní mohli profitovat a těm, kteří by si ji přáli využít. 

Budeme rádi, pokud nás podpoříte, abychom mohli upevňovat pozici mobilní specializované paliativní péče v sociálně-zdravotním systému a dále šířit povědomí o této potřebné službě.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držím Fóru palce, je to pro mobilní hospice důležitá střecha, díky za ni! Ruth

Ruth Šormová
1 000 Kč