Charita Pelhřimov


Hospicová a paliativní péče

Držme se pro Domácí hospicovou péči Iris

Charitní hospicový tým pečuje bohužel nejen o ty, kteří na tomto světě prožili dlouhý život. Senior, mladý člověk i dítě potřebují držet za ruku a cítit lásku svých bližních, když odcházejí. Jsme tu od toho, aby se nemocnému dostalo všestranné péče a jeho blízcí se vždy měli na koho obrátit.

vybíráme od 31.8.2021
1 700 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Domácí hospicová péče Iris funguje při pelhřimovské Charitě už třináct let. Naše služby jsou určeny nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým – podmínkou je pouze bydliště v okrese Pelhřimov nebo v dojezdové vzdálenosti do 35 kilometrů. Náš úkol tkví ve snaze člověku na sklonku života a jeho rodině co možná nejvíce ulehčit ty nejtěžší chvíle a dopřát jim šanci se přese všechny okolnosti radovat ze společně stráveného času. Počet lidí, o které jsme pečovali v loňském roce, překročil sedm desítek. Uživatelů našich služeb každým rokem přibývá.


Vedle Domácí hospicové péče Iris, která kombinuje mobilní paliativní péči s odlehčovacími službami, se více než padesátičlenný tým Oblastní charity Pelhřimov věnuje i dalším veřejně prospěšným aktivitám. Nabízíme dále sociální služby jako Charitní osobní asistence, Charitní pečovatelská služba, odborné sociální poradenství (Občanská poradna Pelhřimov) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (KLÍČ – Centrum pro rodinu). K tomu organizace provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek, která rodinám nemocných usnadňuje péči v domácím prostředí. A prostřednictvím služby Charitní záchranná síť poskytujeme materiální a poradenskou pomoc lidem v hmotné nouzi.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu