Domácí hospic Jordán, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče

Držme se pro Domácí hospic Jordán

Domácí hospic Jordán o.p.s. poskytuje v Táboře a jeho okolí služby, které umožňují lidem všech věkových kategorií s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží.

vybíráme od 31.8.2021
11 500 Kč
vybráno 6 % z 180 000 Kč

přispěli

4 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Když se nad poklidnou hladinou našeho „Jordánu“ objevují mračna, je přáním většiny z nás, abychom nezůstali osamoceni...

Péče domácích hospiců není zatím plně a plošně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, finanční částka na péči o pacienta se skládá i z grantů, příspěvků a darů. Proto si dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o finanční či materiální pomoc.

Svou podporou umožníte i Vy nevyléčitelně nemocným žít na konci života tak, jak si přejí.
Vaše dary budou použity na péči o naše pacienty!

  • 1 den péče o 1 pacienta ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......................... 2500 Kč
  • 1 výjezd zdravotní sestry k pacientovi ...................... 500 Kč
  • 1 výjezd lékaře a zdravotní sestry k pacientovi ........ 1000 Kč
  • Zdravotnický materiál, léky ......................................... libovolná částka
Děkujeme Vám za podporu. 
Jen díky našim dárcům můžeme splnit přání našich pacientů - být doma!

A doma je nejlíp...       

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

S úctou...

PAVLÍNA HUTOVÁ
500 Kč

Děkujeme!

Domácí hospic Jordán, o.p.s.