Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.


Vzdělávání a výzkum Lidská práva

Zpátky do škol

350 dětí v odlehlé horské oblasti severovýchodní Indie může studovat jen díky pomoci mnoha dobrých lidí. Tyto děti SADBA skrze dárce podporuje a posílá jim každoročně příspěvek na školné, bez něhož by si kvalitní vzdělání, a tím i naději na lepší budoucnost, nemohly dovolit.

vybíráme od 11.8.2021
Připojte se k nám a darujte dětem vzdělání a naději na lepší budoucnost!
1 100 Kč
vybráno 1 % z 150 000 Kč

přispěl

1 člověk
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Organizace SADBA podporuje 350 žáků. Příspěvkem na školné nebo školní pomůcky jim pomůžete dále studovat. 

 
České děti se už nejspíš těší zpátky do škol, které můžou u nás navštěvovat zdarma. V Indii je to jinak. V odlehlých oblastech severovýchodní Indie státní vzdělávací aparát nefunguje, nebo je škola příliš vzdálená na to, aby tam děti denně přicházely. Jejich funkci tak přebírají školy zřizované nestátními organizacemi, které stát finančně nedotuje. Rodiny dětí tak musí platit školné, které pokryje plat učitele a chod školy. 
 
15 takových škol naše organizace dlouhodobě podporuje a snaží se, aby tamní děti dostaly vzdělání, které pomůže nejen jim, ale bude přínosem i pro celou oblast. Vzdělání je základním právem dětí na celém světě a my jsme hrdí, že můžeme těmto dětem vzdělávání umožnit. 
 
I jeden obyčejný člověk může „změnit svět“, ale musí k tomu dostat příležitost.
 

SADBA dlouhodobě působí v severovýchodní Indii. Dříve do této oblasti vysílala dobrovolníky, kteří učili na školách a věnovali se dětem ve volném čase.
 Výše zmíněný projekt na podporu vzdělávání, v rámci kterého přispíváme dětem na školné, vznikl na základě dobré spolupráce s organizací Bosco Mangaal.
 Nově se zaměřujeme i na pedagogy, kterým hradíme vzdělávací kurzy, protože bez kvalitních pedagogů získají žáci jen obtížně dobré vzdělání. Jen kvalifikovaný pedagog dokáže děti lépe zaujmout a připravit je tak k dalšímu studiu a pomoci nasměrovat je k životnímu povolání.

Připojte se k nám a darujte těmto dětem vzdělání a naději na lepší budoucnost!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu