KORIDOR D8, z.s.


Životní prostředí Regionální a komunitní rozvoj

Krajinný plán pro VRT Podřipsko

Usilujeme o maximální kompenzační opatření pro samosprávy zasažené výstavbou vysokorychlostní trati Praha - Drážďany pro úsek VRT Podřipsko (Praha - Oleško)

vybíráme od 30.7.2021

VRT Podřipsko

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
- Prosazujeme vytvoření Krajinného plánu, který se stane zásobárnou projektů na kompenzaci negativních vlivů, které výstavba a provoz VRT Podřipsko do našeho strukturálně postiženého regionu přinese

NYNÍ REAKTIVNÍ PŘÍSTUP (liniová inženýrská stavba zpracovaná dle podkladu ZÚR): obce mohou jen velmi obtížně velkorysým a smysluplným způsobem korigovat, nebo hledat lepší způsoby řešení u záměrů jako je VRT, které je dalekosáhle přesahují. Cítí se být zahnány do kouta a svůj pohled na věc realizují většinou procesními restrikcemi, čímž dochází k prodlužování správních řízení/realizace stavby a navyšování investičních výdajů.

JAKO MOŽNÝ PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP (Krajinný plán): Pomáhá samosprávám proaktivně řešit daleko lépe vizi svého vlastního rozvoje, nabízí možnost jak inovativním způsobem řešit a zhodnocovat potenciál krajiny tak, aby dokázala daleko lépe odolávat aktuálním výzvám v 21.století jako jsou sucho, klimatické změny a podobně. Krajinný plán detailně popíše lokalitu a její potřeby. Jeho výstupy budou koordinovaně diskutovány s investorem VRT a tím dojde k eliminaci konfliktních míst ve správních řízeních. Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Dekuji, ze pomahate

Dárce