KORIDOR D8, z.s.


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

VRT Podřipsko

Usilujeme o maximální kompenzační opatření pro samosprávy zasažené výstavbou vysokorychlostní trati Praha - Drážďany pro úsek VRT Podřipsko (Praha - Oleško)

vybíráme od 30.7.2021

VRT Podřipsko

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
- Prosazujeme vytvoření krajinného plánu, který se stane zásobárnou projektů na kompenzaci negativních vlivů, které výstavba a provoz VRT Podřipsko do našeho strukturálně postiženého regionu přinese (logistická centra, dálnice D8, intenzivní zemědělská krajina, vodní + větrná eroze a sucho).
-
Regionu, který je i díky průmyslovému zemědělství monokulturních plodin na obrovských lánech ohrožen díky přehřívání krajiny (podobně jako jižní Morava) celou řadou extrémních klimatických jevů.
- Vznikne moderní a komplexní dokument, který je na západ od nás standardem, ovšem v českých podmínkách se u dopravní stavby jedná o „unikátní“ přístup. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu