Andělé Stromu života p. s.


Hospicová a paliativní péče Osvěta a poskytování informací

Držme se pro Mobilní hospic Strom života

„Provedli nás životem. Buďme s nimi, když ten jejich končí.“ Pomozme splnit nevyléčitelné nemocným rodičům a prarodičům, kteří zde byli pro nás celý náš život, podporovali nás, jejich touhu být doma v těch posledních chvílích! Prostřednictvím kampaně "Držme se až do konce" zajistíme potřebnou zdravotní péči seniorským nevyléčitelně nemocným pacientům a zároveň jejich pečující děti nebo vnoučata podpoříme tak, aby péči v domácím prostředí zvládli.

vybíráme od 7.9.2021

ZAJISTĚTE RODINÁM, ABY SE MOHLY DRŽET ZA RUKU AŽ DO KONCE!

Vaše podpora bude mít smysl! S Vámi se nám podaří to, co si přeje většina z nás, ale co se však zatím jen málokomu splní! Děkujeme Vám za všechny naše pacienty a jejich blízké.
76 850 Kč
vybráno 43 % z 180 000 Kč

přispělo

43 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Za bezmála šest let existence naší organizace jsme měli možnost poznat více než 2000 různorodých lidských příběhů. Někdy se naše společné cesty s pacienty protnou na delší čas a někdy na opravdu krátký, trvající jen pár dnů.  Své pacienty nevnímáme jenom jako umírající, ale jako živé jedinečné osobnosti, které mají bohužel na tomto světě vyměřen už jen krátký čas. Společně s rodinou a blízkými umožňujeme dožít ve známém prostředí, s věcmi, které nás celý život obklopovaly.

Mobilní hospic Strom života je službou pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti klasické léčby. Zdravotní a sociální péče, vykonávána zkušenými profesionály, vychází z přání a potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti, kvalitu života nemocného v posledních dnech a na nenahraditelnost rodiny a přátel.


Aktuálně vnímáme obrovskou potřebu zajistit mobilní hospicovou péči pacientům v seniorském věku a jejich pečujícím dětem a vnoučatům. Počet seniorů se však vlivem demografickým změn neustále zvyšuje. Tím se také rozšiřují nároky na služby, které zajišťují přímou pomoc jak seniorovi, tak jeho rodině. Starat se o svého rodiče je velmi náročným úkolem, který může pečujícího bez další pomoci zcela vyčerpat. To může v důsledku vést k tomu, že senioři nebudou moci trávit konec života doma, ale v některém z pobytových zařízení.

Chtěli bychom, aby se co nejvíce nevyléčitelně nemocným seniorů mohlo držet se za ruku se svými nejbližšími až do poslední chvíle. A aby pečující měli dostatečnou podporu a možnost sladit péči o svého rodiče s vlastním životem. Rozhodli jsme se tak uspořádat projekt DRŽME SE AŽ DO KONCE.

Součástí projektu je zajištění:

- specializované zdravotní péče v domácím prostředí pacienta (přijede zdravotník, který zajistí nebo zprostředkuje potřebné zdravotní pomůcky a léky, které pacientovi uleví od nepříjemných projevů nemoci), dostupné 24 hodin denně
- pomoci asistenta, který zajistí péči o pacienta, aby si pečující mohl po sjednaný čas odpočinout (zajít si na nákup, na úřad, k lékaři, zacvičit si nebo dělat cokoliv dle svého přání)
- psychosociální pomoci (psychická podpora pacienta a rodiny, pomoc při komunikaci s úřady, vyřízení příspěvků na péči a dalších potřebných záležitostí)

Abychom mohli celý projekt uskutečnit a pečovat o nevyléčitelně nemocné pacienty, chybí nám celkem 180.000 Kč. Ty můžeme nyní prostřednictvím této kampaně a díky Vám zajistit!
Přidejte se k nám a pomozte nám uskutečnit to, co si mnozí lidé přejí, ale co se však jen málokomu podaří splnit!
Stačí, když kliknete na jednu z nabídnutých částek.
Za dar 2.500 Kč budeme moci zajistit jednomu seniorskému pacientovi komplex potřebných služeb na jeden den!

DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!

Více informací o nás naleznete na www.zivotastrom.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za Vaši práci!

Martin Kudela
500 Kč

Dobrý den, chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za možnost využití služeb Mobilního hospice Stromu života. Můj tatínek bojoval s nevyléčitelným onkologickým onemocněním a díky vám mohl své poslední dny dožít doma mezi svými nejbližšími. Velký dík patří sestře Markétě Vojtové a Petře Gurkové za morální podporu a velmi obětavou a nezištnou pomoc při péči o našeho nemocného tatínka. Mé výslovné díky patří sestře Petře Gurkové, která nám byla velkou oporou v těch nejtěžších chvílích.
Ještě jednou veliké díky!
Dana Skácelová

Vladimír Skácel
8 000 Kč

Dekuji vám za rodinu Petry Fialové ❤️

Ingrid Cerna
1 000 Kč

Děkujeme za Vaši záslužnou práci.

Marie Liberdová
500 Kč

Děkuji.... Andělé....

Miloslava Klichová

Děkuji

Blanka Šimonovič
1 000 Kč