Terapeutická linka Sluchátko, z.ú.


TORNÁDO Zdraví

Šest psychoterapií zdarma obětem tornáda

Linka Sluchátko od prvních dní po neštěstí nabízí obětem tornáda na jižní Moravě šest psychoterapií po telefonu zdarma. Klientům se dostane kontinuální podpory jednoho terapeuta v době, kdy z místa odejdou krizoví interventi a IZS. Sbírku jsme založili na pokrytí provozních nákladů spojených s navýšením počtu hovorů obětem tornáda.

Přispějte na šest terapií zdarma pro oběti tornáda

Terapeutická linka Sluchátko, z.ú. nabízí obětem tornáda na jižní Moravě šest psychoterapií zdarma po telefonu s profesionálním psychoterapeutem na čísle 212 812 540. Dostane se jim tak zdarma kontinuální podpora stejného terapeuta na tu fázi po neštěstí, kdy odejdou krizoví interventi a IZS.
4 300 Kč

přispělo

6 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Jako Terapeutická linka Sluchátko fungujeme od října 2020. Nabízíme lidem unikátní nízkoprahovou službu dostupnou komukoliv, kdo má k dispozici telefon. Na lince 212 812 540 zvedají telefon profesionální psychoterapeuti splňující odborná kritéria profesních organizací. Běžně mají klienti k dispozici tři, až padesátiminutové rozhovory po telefonu zdarma. 
Lidem na tornádem zasažené jižní Moravě nabízíme terapii navazující na místní pomoc krizových interventů a IZS. Nyní nebo po jejich odchodu se na nás pro psychoterapeutickou podporu mohou obracet oběti tornáda, pracovníci z první linie i dobrovolníci. Všichni mohou využít šest hovorů se „svým“ terapeutem zdarma v termínech, které si spolu dohodnou nebo zavolat na linku libovolnému terapeutovi podle vlastních časových možností.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Daruji 6 terapií EFT, nebo 6 biodinamických masáži záda, chodidla, nebo Reiki pro postiženého člověka nebo pro IZS- dobrovolního hasiče.

Gabriela Suchá
300 Kč

Posílám mnoho sil do dalších dní 🙏🏻

Dárce
500 Kč