IQ Roma servis, z. s.


Sociálně znevýhodněné skupiny Děti, mládež, rodina

Pomáháme ohroženým dětem

Hlas dětí při řešení náročných rodinných situací často zapadne pod návalem úkolů, povinností a stresu a to se snažíme měnit. V IQ Roma servisu dlouhodobě prosazujeme větší zapojování dětí do řešení rodinné situace a podporujeme, aby byl jejich názor vyslyšen a stal se součástí plánu, co dělat dál. Ve spolupráci s dalšími odborníky dáváme dětem hlas a možnost vyjádřit se. Podpořte tuto naši snahu, děkujeme.

vybíráme od 14.6.2021

Ohrožené děti - Zaostřeno na rodinu II.

Podpořte naši práci s ohroženými dětmi.
8 211 Kč

přispělo

6 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
100,-Kč 

Za 100,- Kč přispějete na zakoupení interaktivních materiálů pro práci s ohroženými dětmi.

Pro práci s dětmi používáme různorodé kreativní materiály, které pomáhají sociálním pracovníkům zjišťovat názor dětem a podporují ho v jeho vyjádření a pojmenování. Mezi tyto kreativní materiály patří např. komunikační bedna, kreativní karty a listy, které pomáhají zjišťovat potřeby dětí. Existuje velké množství pomůcek, které můžeme při práci s ohroženým dítětem využívat a díky Vašemu příspěvku budeme moci doplnit některé podstatné do našeho repertoáru.

 


 500,-Kč

Za 500,-Kč podpoříte výlet ohrožených dětí mimo vyloučenou lokalitu.

V IQ Roma servis pracujeme primárně s romskými dětmi, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Jihomoravském kraji. V rámci naší práce se snažíme, aby děti měly nové zážitky mimo vyloučenou lokalitu. Pravidelně proto realizujeme výjezdové akce s programem přizpůsobeným skupině, tak aby co nejlépe odpovídal jejich věku a zájmům. Váš příspěvek nám pomůže zrealizovat další z výjezdních akcí, což je často pro děti ze sociálně vyloučené lokality jedna z mála příležitostí k poznání nových míst.
1000,-Kč

Za 1000,-Kč zaplatíte 2 hodiny odborné práce s ohroženým dítětem pod vedením zkušeného sociálního pracovníka.

Sociální pracovníci v IQ Roma servisu jsou vyškoleni, aby dokázali profesionálně a s citem provést dítě procesem pojmenování svých potřeb. Tato práce je náročná a vyžaduje vzdělávání, pravidelné intervize a zpětné vazby, tak aby bylo během práce s ohroženým dítětem zajištěno bezpečné a důvěrné prostředí, kde má dítě možnost se vyjádřit a pojmenovat, co ho tíží. Vaším příspěvkem nám pomůžete i nadále poskytovat profesionální služby, kde je dítě na prvním místě.
 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu