Omni Cimiterium z.s.


Životní prostředí Kultura, umění a historie

Zachraňme staré hřbitovy

Staré hřbitovy jsou místa pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu, měly by být pietně udržovány jako místa posledního odpočinku minulých generací. Bohužel v mnoha případech tomu tak v České republice není. Záchraně těchto hřbitovů se i s pomocí dobrovolníků věnujeme řadu let. Aktuálně jsme dokončili první etapu obnovy hřbitova v Českém Bukově a vykopání náhrobků ze skládky v Zubrnicích, na další hřbitovy se připravujeme. Bohužel obnova hřbitovů stojí nemalé finanční prostředky spojené s materiálem, benzinem, dopravou, pronájmy strojů, s pořízením nových stromů, květin na hřbitovy ad. Pojďme je zachránit společně!

vybíráme od 6.6.2021

Zachraňme staré hřbitovy

Staré hřbitovy jsou místa pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu, měly by být pietně udržovány jako místa posledního odpočinku minulých generací. Bohužel v mnoha případech tomu tak v České republice není. Záchraně těchto hřbitovů i s pomocí dobrovolníků se věnujeme řadu let. Bohužel obnova hřbitovů stojí nemalé finanční prostředky. Pojďme je zachránit společně!
1 322 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Hřbitovy nejsou jen místem, kde leží mrtví. Jsou to místa pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu. Jsou to místa, kde každý jednou byl a je pravděpodobné, že se tam také jednou uloží. Chce-li být stát považován za civilizovaný, měl by pietně udržovat místa posledního odpočinku minulých generací a současně dbát na důstojnou podobu těchto míst.

Bohužel v mnoha případech tomu tak v České republice není. Důvody jsou různé - historické příčiny a události, vylidnění oblastí, nezájem o údržbu, finanční důvody, preference záchrany jiného majetku ad. 

Přesto, že se snažíme maximum prací zajistit vlastními silami a s pomocí dobrovolníků, stojí obnova hřbitovů nemalé finanční prostředky spojené s materiálem, benzinem, dopravou, pronájmy strojů, ale i třeba s občerstvením dobrovolníků nebo s pořízením nových stromů, květin na hřbitovy. 

Aktuálně jsme dokončili první etapu obnovy hřbitova v Českém Bukově a vykopání náhrobků ze skládky v Zubrnicích, na další hřbitovy se chystáme. 

V minulých letech jsme s dobrovolníky zajistili úklid a obnovu hřbitova v Nové Vsi, Krásných Loučkách, Českém Bukově, Pšově, Očihovci, Přibenicích, Heřmánkovicích, Zdoňově, Dědově, Martínkovicích, Zubrnicích, Chouči, Nových Domcích nebo Pořejově. 

Pojďme další hřbitovy zachránit společně!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu