Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Hospicová a paliativní péče Senioři

Hygiena, polohování a předcházení dekubitů

Pomozte Farní charitě Kamenice nad Lipou, ona pak pomůže Vám. Farní charita poskytuje péči o tělo v terminálním stádiu a terénní pečovatelskou službu ročně 130 klientům. Tým jedenácti pracovníků přímé péče chce absolvovat vzdělávací seminář "Hygiena, polohování na lůžku a předcházení dekubitů" a nakoupit antidekubitní pomůcky. A na to potřebuje sehnat ještě 5.000Kč.

vybíráme od 31.5.2021

Buďte štědří pro dobrou věc.

Děkujeme Vám. Jste důležitou součástí zdravé společnosti.
7 300 Kč
vybráno 146 % z 5 000 Kč

přispělo

6 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
"Stále častěji se setkáváme s přáním poskytnutí kvalitní péče svým blízkým, kteří jim chtějí umožnit zemřít ve známém prostředí. "
Tato péče vyžaduje dobré vnímání  náznaků libosti a nelibosti klienta. 
Prohloubit kognitivní znalosti, získat nové techniky péče a posilovat souznění lidí na pracovišti Farní charity Kamenice nad Lipou pomůže zvyšování kvalifikace na kurzu. 
Váš dar bude použit na úhradu mzdy školitele a nákup nových pomůcek proti tvorbě proleženin.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu