Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

Všeobecná podpora INCIEN

INCIEN v ČR prosazuje efektivnější způsoby nakládání se surovinami. Tuto změnu prosazujeme jak shora (při jednáních na ministerstvech, ve výborech a pracovních skupinách), tak zdola (informováním a popularizací). Lobbying a edukaci ve prospěch cirkulární ekonomiky děláme bezplatně a jako službu společnosti. Na podobné náklady zatím nemáme žádného sponzora – staňte se jím vy!

Podpořte INCIEN

INCIEN v ČR prosazuje efektivnější způsoby nakládání se surovinami. Tuto změnu prosazujeme jak shora (při jednáních na ministerstvech, ve výborech a pracovních skupinách), tak zdola (informováním a popularizací). Lobbying a edukaci ve prospěch cirkulární ekonomiky děláme bezplatně a jako službu společnosti. Na podobné náklady zatím nemáme žádného sponzora – staňte se jím vy!
9 632 Kč

přispělo

7 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) je think-tank, který prosazuje v ČR efektivnější způsoby nakládání se surovinami. Jako surovinu s velkým nevyužitým potenciálem vnímáme odpad a vedlejší produkty. Vizí, za kterou jdeme, je pestré a bohaté Česko, jež umí dobře nakládat se svými zdroji. Firmám i veřejným a vědeckým institucím pomáháme v tom, aby odpad vůbec nevznikal, nebo aby se v maximálně a vhodným způsobem využíval. To je myšlenka cirkulární ekonomiky v kostce.

Od roku 2015 INCIEN výrazně přispěl k tomu, že se u nás o cirkulární ekonomice nejen mnohem více ví, ale především se pro ni mnoho dělá. Tuto pozitivní a postupnou změnu prosazuje INCIEN jak shora (při jednáních na ministerstvech, v různých výborech, pracovních skupinách atp.), tak zdola (informováním a popularizací skrze média, sociální sítě, blog či newsletter i přímý kontakt s obcemi, firmami a dalšími organizacemi).

Na rozdíl od jiných činností – jako je partnerská spolupráce na dlouhodobých programech, účast na grantových projektech, pořádání nebo moderace placených akcí, provádění analýz odpadů či konzultace obcím či firmám – děláme lobbying a edukaci ve prospěch cirkulární ekonomiky bezplatně a jako službu společnosti.

Tyto aktivity představují 20 % naší kapacity, každoročně na ně vyhrazujeme 600 000 Kč. Na podobné náklady zatím nemáme žádného sponzora – staňte se jím vy!

Žádná částka přitom není příliš nízká. Každý pravidelný nám pomůže k finanční udržitelnosti. Díky vám tak budeme rozvíjet potřebné aktivity, ze kterých bude mít jednou užitek každý z nás.

Za vaše dary předem moc děkujeme!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držím vám palce!

Dárce