Cesta domů, z.ú.


Vzdělávání a výzkum Hospicová a paliativní péče

Vzdělávání v Cestě domů

Vzdělávání je důležitou součástí poslání Cesty domů. Chceme šířit znalosti a informace tak, aby se profesionální i laičtí pečující mohli co nejlépe připravit na náročné období závěrečné fáze života pacientů a svých blízkých.

Podpořte vzdělávání v Cestě domů

přispělo

7 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Formou osvětových projektů se snažíme veřejnost seznamovat s tématem konce života. Spolupracujeme s nejrůznějšími institucemi na vzdělávacích programech pro odbornou i laickou veřejnost, doprovázíme stážisty a podílíme se na tvorbě informačních materiálů. Odborníkům předáváme dobrou praxi z prostředí domácí hospicové péče.

To vše se děje díky rozmanité podpoře mnoha individuálních i firemních dárců, bez nich by to nešlo. Přidáte se? Děkujeme!


Aktuální přehled vzdělávacích akcí v Cestě domů.

"Cestu Domů podporuji pravidelně, tímto příspěvkem chci poděkovat za dnešní seminář o paliativní péči o děti. " (M. Z.)

" Děkuji za přednášku, kterou Mgr. Pavel Duba přednesl pro mé studenty. Tímto bych chtěla fungování CD podpořit." (A. L.)
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu