Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Rodina v ohrožení

Poradna pro rodinu pomáhá rodinám s dětmi a osobám v krizi již 9 let a nepřestala pomáhat i v době pandemie, kdy se rodiny často dostaly do vztahových či finančních potíží. Pozorujeme nárůst klientů poradny a je zapotřebí poskytnout pomoc rychle, efektivně a bez dlouhého čekání. Váš dar půjde na pomoc rodinám, které mohou využít našich služeb zdarma.

vybíráme od 11.5.2021

Rodina v ohrožení

Váš dar půjde na pomoc rodinám, které mohou využít našich služeb zdarma.
10 810 Kč

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Současné změny ve společnosti, které v určité míře budou trvalé,  přináší změny ve fungování rodin s dětmi. Na jednu stranu trávíme více času s našimi nejbližšími, ale zároveň to znamená i tlak na naše vztahy. Chování jednotlivých členů rodiny se může měnit, děti „zlobí“ tak, že je není možno usměrnit, trpí partnerský vztah, objevuje se domácí násilí, horší se ekonomická  situace rodiny. Bude zapotřebí velkých investic k odvrácení krize duševního zdraví a obnovení „normálního“ fungování některých rodin. Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří rodiny s malými dětmi a školáky.


Naše poradna nabízí:
  • zvládat výchovné problémy u dětí prostřednictvím konzultací s etopedem/speciálním pedagogem, 
  • upravit vztahové problémy za pomoci terapeutických sezení s psychologem, 
  • spory směřující k soudu, řešit mimosoudní cestou u mediátora,
  • obětem domácího násilí zajistit bezplatné právní poradenství a poradenství všech výše zmíněných odborníků,
  • ekonomickou situaci v rodině konzultovat u dluhového poradce, nebo právníka.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi je nestátní nezisková organizace (obecně prospěšná společnost), kterou založilo v roce 2002 město Vsetín. Svojí činností navázala na původní Krizové centrum pro ženy a matky s dětmi, které působilo ve Vsetíně od dubna 1999. Součástí krizového centra byla také donedávna Linka důvěry. V současné době poskytuje organizace tři registrované sociální služby a zabývá se realizací projektů zaměřených převážně na cílovou skupinu uživatelů služeb. Více informací o naší organizaci https://www.azylovydum.cz/
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu