Čmelák - Společnost přátel přírody z. s.


Životní prostředí

Louky a biodiverzita

Pestrá a harmonická krajina se neobejde bez naší péče. Abychom v ní potkávali louky plné květů nebo třeba motýly, kteří téměř vymizely, potřebujeme se o ni aktivně starat. Staňte se spolu s námi ochráncem biodiverzity a pomozte nám s obnovou zanedbaných luk na dvaceti vybraných lokalitách, které chceme obnovit a zachovat jako potřebné ostrovy přírodní pestrosti v naší krajině.

vybíráme od 13.4.2021
8 355 Kč

přispělo

16 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Louky jsou specifickým ekosystémem, ve velké většině závislým na lidské péči, zejména na pravidelném kosení. Jen díky němu zde může růst pestrá paleta rostlin, které následně umožňují život a rozmnožování mnoha druhům hmyzu, včetně motýlů. Jako Čmelák uzavíráme s vlastníky takovýchto „zaprášených klenotů“ dohody, aby bylo možné na nich vyřezat nálety, vyhrabat starou trávu a začít opět s jejich pravidelnou údržbou a obnovit tak jejich pestrost a krásu.

Již 27 let se ve Čmeláku staráme o desítky konkrétních lesních, lučních i mokřadních lokalit, kde vytváříme místa pro přírodu, která zpřístupňujeme i lidem. Budeme rádi, když nám v ochraně našeho přírodního dědictví pomůžete i Vy.

Vstavač Fuchsův je jedna z našich původních orchidejí. Z většiny lokalit zmizela vlivem jejich odvodnění nebo hnojení. Roste na podmáčených loukách, které je potřeba každoročně kosit.

Na nejvlhčích místech podmáčených luk, v bažinatých úsecích, můžete vzácně narazit i na tento klenot – chráněnou vachtu trojlistou.
 
Babočku kopřivovou asi budete znát - patří k našim běžným motýlům. Její housenky se živí kopřivami a těch je v krajině stále dostatek. Jiné druhy motýlů takové štěstí ale nemají.

S obnovou a údržbou jednotlivých lokalit nám pomáhají i dobrovolníci. Pokud byste se chtěli sami nebo jako firma či skupina také zapojit, kontaktujte nás na info@cmelak.cz.

I relativně běžné druhy našich luk, jako kohoutek luční, rdesno hadí kořen, zvonek rozkladitý, rozrazil rezekvítek nebo jestřábník mohou být pastvou nejen pro včely, ale i pro naše oči. Tato křehká krása je ale závislá na každoroční péči člověka.

Více informací Vám rádi poskytneme.

Napište nám prosím email na: info@cmelak.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Plocha 13 fotbalových hřišť, to je celková velikost pozemků, kterou pracovníci Čmeláka letos udržovali.
Děkujeme všem dárcům, kteří nám v tom pomáhají. Bez Vás bychom to nemohli dělat v takovém rozsahu. 

Milí dárci,

péče o louky pokračuje na dalších lokalitách. Sdílíme s vámi další fotky z terénu :)

Pokračujeme v pracích na loukách v Libereckém kraji. :)
Sdílíme fotky z lokalit u Veseckých rybníků.
Spolupráce s ČSOB! :)

Vážení dárci, s radostí oznamujeme účast v projektu ČSOB Pomáhá regionům. Projekt na ochranu lučních ekosystémů se dostal mezi vybrané projekty.
S Vaší podporou máme šanci získat příspěvek od ČSOB až 50 000 Kč na projekt Louky a biodiverzita - odkaz zde.


Mějte se hezky,
Tým Čmelák

Práce na loukách již probíhají. Přinášíme Vám první fotky z terénu v lokalitě Lomnice nad Popelkou.


Krátký rozhovor s projektovou manažerkou Lucií Stráskou o loukách a její práci.

Proč jsou louky důležité? 

Pestré a květnaté louky z naší krajiny mizí, přitom však poskytují místo pro život mnoha živočichům. Lákají zejména motýly, včely a dalším opylovače, kterým v naší intenzivně obdělávané krajině ubývá přirozený prostor pro jejich rozvoj. V krajině dnes vidíme hlavně velké lány polí a nebo louky sečené velkými traktory. Tyto intenzivně obhospodařované louky jsou ale druhově chudé, bez květů a jejich plošná seč navíc komplikuje nebo dokonce ohrožuje vývoj živočichů.

Nebylo by lepší nechat louky bez lidského zásahu?
Přirozeným prostředím v našich zeměpisných šířkách je les, louky vznikly až po příchodu člověka, který les vymýtil a na loukách začal hospodařit. Díky tomu se druhová rozmanitost našeho území velmi obohatila. Pokud se o louky přestaneme starat, vymizí vzácné rostliny, převládnou trávy a louky ve většině případů zarostou lesem.

A co vlastně děláš?
Společně s kolegy vyhledáváme zanedbané louky v našem kraji, na kterých rostou ohrožené druhy rostlin, louky druhově pestré a ty, které byly vyhlášeny jako významné krajinné prvky. Zaměřujeme se na louky, které leží v naší „běžné krajině“ mimo CHKO. Poté oslovíme majitele pozemku, kterému nabídneme naši pomoc při kosení louky. Zvolený způsob péče konzultujeme se zástupci ochrany přírody. Velký díl práce zabere i administrativa související se získáváním financí na péči o tyto louky.

Jak se k iniciativě staví sami majitelé pozemků?
Většinou se jedná o louky, které leží v hůře dostupných lokalitách, na strmých svazích, louky zarostlé náletem či podmáčené. Majitelé nemají sílu či finance na to, aby se o takové pozemky mohli náležitě starat. Vlastníci často ani netuší, jaký „klenot“ v přírodě vlastní. Když jsme jim vysvětlili náš záměr, počáteční obavu ztratili a na spolupráci jsme se dohodli.

Jaká je vize obnovy lučních pozemků v Libereckém kraji?
Rádi bychom se vybrané louky starali dlouhodobě, přirozené obnovení druhové skladby se projeví po pár letech pravidelného kosení. Poté bychom byli rádi, kdyby se o pozemek už mohl starat jeho majitel sám nebo například za pomoci místní samosprávy.

Co tě na projektu obnovy luk nejvíce baví?
Nejvíce mě baví práce v terénu, hledání luk a spolupráce s majiteli. Již máme jako spolek s obnovou luk nějaké zkušenosti, viděla jsem, jak se může proměnit zanedbaná louka v místo plné života a navíc krásné. Těším se, až se toto povede i u dalších luk.

Máš nějaký vzkaz pro naše dárce?
Váš příspěvek pomůže ohroženým loukám znovu rozkvést, najde v nich své útočiště spousta živočichů  a navíc svou krásou potěší i Vás.


Založení projektu

Krásná práce, fandím..

Lucie Löblová

Držím Vám palce.

Martin Suk
100 Kč

EnergoZrouti.cz děkují za vaši práci :)

Dárce