Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Lidé s postižením

Na vlastní duši - Emoce v síti

10. září 2021 se v Městských sadech v Pelhřimově uskuteční pátý ročník celodenního multikulturního festivalu pořádaného Fokusem Vysočina. Cílem festivalu rozšířit povědomí široké veřejnosti o duševním zdraví, prevenci duševního onemocnění, duševní hygieně, možnostech pomoci a podpory lidem s duševním onemocněním a destigmatizaci lidí s duševním onemocněním kolem nás.

vybíráme od 1.4.2021

Buďte štědří pro dobrou věc.

2 000 Kč
vybráno 4 % z 50 000 Kč

přispěl

1 člověk
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Z předchozích zkušeností víme, že základem pro úspěšný festival je lákavý program, který zajistí vysokou návštěvnost a široký dopad na veřejnost. Návštěvníci nejvíce slyší na zvučná jména. Účinkující přilákají diváky, kteří se aktivně účastní workshopů. Po zkušenosti z workshopu mají diváci chuť zapojit se do diskuze, rozšiřovat své povědomí o duševním onemocnění a sdílet pocity prožité během workshopů – často se tímto prožitkem mění jejich pohled na duševní onemocnění.
Díky projektu chceme získat dostatek finančních prostředků na zajištění bohatého doprovodného kulturního programu a tím pádem zajistit široký dopad destigmatizačních aktivit na veřejnost.

Pro rok 2021 je ústředním tématem festivalu téma: Emoce v síti.
Čím dál více, a během pandemie ještě intenzivněji, se naše interakce s lidmi odehrávají online, skrze sociální sítě, sdílené kalendáře a online hovory. I ty nejběžnější každodenní emoce prožíváme skrze „sítě“. Online chodíme do školy, do práce, navazujeme přátelství i vztahy. Je to velká změna, která může mít pozitivní efekt, ale i negativní dopad na naši duševní pohodu a zdraví.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu