Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Lidé s postižením

Šatní skříňky a sekačka pro chráněnou dílnu FOVY

Smyslem činnosti sociálního podniku je vytvářet pracovní místa pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Pelhřimovská rukodělná dílna sociálního podniku FOVY s.r.o. (dříve Chráněné dílny Fokus Vysočina) zaměstnává 10 pracovníků dlouhodobými zakázkami na údržbě zeleně. Ti potřebují nové vybavení - sekačku na trávu a šest uzamykatelných šatních skříněk.

vybíráme od 1.4.2021

Buďte štědří pro dobrou věc.

0 Kč
vybráno 0 % z 72 000 Kč
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Pracovníci potřebují obnovit šatní skříňky ve společném zázemí provozu. Dosud používají staré plechové, jinde vyřazené a kapacitou nedostačující.
Zároveň je potřeba pro zajištění bezproblémového fungování zakázek na úpravu zeleně pořídit nové technické vybavení. Dosud používají běžné zahradní vybavení, které je s růstem zakázek nevyhovující.

Pelhřimovský provoz sociálního podniku FOVY s.r.o. začínal nejprve jako součást rehabilitačních aktivit pro klienty s duševním onemocněním, kteří tu trávili svůj volný čas, trénovali pracovní návyky a pracovali na svých dovednostech. Věnovali se hlavně keramické výrobě, drobným truhlářským a šicím pracím. Postupně se tyto pracovní aktivity oddělily od mateřské organizace a jejích sociálních služeb v samostatný sociální podnik. Hlavním důvodem pro oddělení byla především možnost většího rozvoje, profesionalizace práce a s tím související získání nových cenných obchodních partnerů. Postupně se z rukodělného provozu stal stabilní výrobní program, který dává práci 20-30 lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří nemají většinou možnost a šanci získat stabilní pracovní místo na běžném trhu práce. Sociální podnik je specifický především přístupem ke svým pracovníkům - klade nižší důraz na výkon, umožňuje zkrácené úvazky, přistupuje ke každému individuálně vzhledem k jeho specifickým potřebám a možnostem a toleruje vyšší míru nemocnosti. 

Dnes se pelhřimovský provoz věnuje práci v lese, údržbě veřejné zeleně, keramické výrobě  a kompletačním zakázkám pro regionální firmy a díky tomu je jejich nezbytným partnerem. Část pracovníků dokonce dochází přímo do těchto firem v Pelhřimově a pracuje tam. Díky činnosti sociálního podniku tak nejsou lidé se zdravotním znevýhodněním vyloučeni  ze společnosti. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu