Konsent, z. s.


Lidská práva Osvěta a poskytování informací

Respekt až na půdu *akademickou // Prevence pro vysoké školy

Obtěžování, sexuální nátlak, nevyžádaná pozornost a znásilnění se dějí i na akademické půdě - mezi studenty, ze strany vyučujících ke studujícím i naopak. Pomáháme vysokým školám nastavit mechanismy, jak se těmto jevům bránit a nastavit bezpečné prostředí pro všechny.

podpořím prevenci na univerzitách

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

>> proč to děláme?

:: 18 % vysokoškolských studujících má zkušenost s nevítanou sexuální pozorností ze strany vyučujících a kolem 9 % se setkalo se sexuálním nátlakem. Obdobné situace se nevyhýbají ani studentským kolektivům. Univerzity hrají klíčovou roli v osobním rozvoji mladých lidí – a to nejde bez důvěry a vzájemného respektu.
 
:: Informace jsme získali od více než 1400 studentů*ek a čerstvých absolventů*ek českých vysokých škol. 

>> workshopy pro všechny

:: Interaktivní workshopy jsou nejefektivnější formou prevence. Studenti mají možnost si sami vyzkoušet modelové situace a učí se tak problémové případy v reálném světě rozpoznat a řešit.
 
:: Začali jsme od vedení studentských organizací a prváků, kteří workshopy absolvovali v rámci orientačního programu. Stali se prvními ambasadory změny a teď je na čase rozšířit workshopy mezi co nejvíce studentů.
 
:: Nezapomínáme ani na vyučující, akademické, administrativní a jiné pracovníky na školách. I ti se mohou díky workshopům stát pilířem změny. Zapojují se tak do nastavení procesů a stávají se stěžejní částí fungujícího systému.

>> systémová změna: cíle projektu

:: Studující i akademičtí pracovníci*e jsou vyškoleni v problematice sexuálního násilí a umějí tyto situace rozeznat a správně na ně reagovat.
:: Studující si v situacích, které jsou jim nepříjemné, dovedou poradit. Pokud se s obdobnou situací potýkají jejich kámoši*ky, vědí, jak zakročit a předejít tak negativním následkům.
:: Škola je schopna zajistit kontaktní osobu nebo instituci, na kterou se mohou studenti i pedagogové kdykoliv obrátit pro pomoc. Tento systém pomoci vzbuzuje důvěru a je funkčním pilířem sociální politiky školy.
:: Vedení školy má nástroje k efektivnímu a objektivnímu řešení případů sexuálního násilí na své půdě.
:: Všichni mají přístup k aktuálním datům, která jasně, věcně a otevřeně informují o tématu.

>> jak to funguje?

:: V současné době spolupracujeme s Univerzitou Karlovou v Praze, Unií vysokoškolských poradců nebo pražskou FAMU. Pořádáme workshopy pro studující a vyučující a hledáme cesty, jak pomoci vysokým školám s nastavením takového prostředí, které bude bezpečné pro všechny.
:: Na systému změn spolupracujeme s Národním kontaktním centrem - gender a věda a s inciátory výzkumu výskytu sexuálního obtěžování na vysokých školách. Projekt vznikl s podporou Solidárních grantů EU a Americké ambasády v Praze. S Vaší podporou je můžeme dál rozvíjet a zapojit ještě více škol a studujících.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu