Konsent, z. s.


Vzdělávání a výzkum Osvěta a poskytování informací

Když to chce // prevence sexuálního násilí pro školy

Sexuální výchova na školách by neměla být pouze o antikoncepci a pohlavně přenosných nemocech. V prevenci sexuálního násilí je klíčové vědomí vlastní hodnoty a hodnoty druhých. Se studenty a studentkami diskutujeme o potřebě souhlasu při sexuálním jednání. Upozorňujeme na nebezpečí tlaku okolí a učíme je, že ne znamená ne. Společně rozpoznáváme formy sexuálního násilí a probíráme, jak poskytnout podporu kamarádovi*kamarádce, který*á se s násilím setkal*a.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

>> proč je to potřeba?

:: Celkem 39 % lidí v České republice zažilo nějakou formu sexuálního násilí. Celkem 9 % dotázaných zažilo ve svém životě některou ze závažných forem sexuálního násilí. V roce 2020 bylo nahlášeno celkem 639 případů znásilnění. V 90 % jsou obětí znásilnění ženy a pouze 5 % z nich nahlásí znásilnění na policii. Na základě těchto údajů lze odhadovat, že ve skutečnosti mohlo být celkově za rok 2020 v České republice znásilněno až 11 540 žen. Česká společnost má nicméně velmi zkreslenou představu o tom, jak často k sexuálnímu násilí dochází a toto téma je nadále zatíženo mnoha předsudky a neznalostí reality.

:: Náš workshop se proto věnuje mýtům a stereotypů spojeným se sexem a sexuálním násilím. Sexuální výchova je jednou z nejúčinnější prevencí sexuálního násilí. Věříme, že se nám otevřenou komunikací s mladými lidmi podaří tato alarmující čísla snížit. Naší snahou je mladým lidem předat komunikační dovednosti, díky kterým budou schopni se svými partnery*partnerkami v sexu komunikovat své hranice, nebudou se bát říct ne a budou respektovat sebe i druhé.

>> Jak workshopy vypadají?

:: Workshop je interaktivní a veden zážitkovou formou. Naším cílem je během workshopu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém mohou všichni*všechny otevřeně sdílet své názory a pokládat otázky týkající se sexu a sexuálního násilí. Esencí našich workshopů je diskuze se studenty a studentkami o modelových situacích z oblasti vztahů a sexu. Pracujeme s několika modelovými příběhy, které studujícím pomáhají lépe si citlivé situace představit a vžít se do nich.

:: Díky spolupráci s Úřadem vlády ČR (Odborem rovnosti žen a mužů) a finanční podpoře Norských fondů je workshop školám nabízen zdarma. S Vaší podporou můžeme ale vzdělat ještě více dětí a mladých lidí v tématech, které ovlivní i jejich dospělý život.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.