Konsent, z. s.


Vzdělávání a výzkum Osvěta a poskytování informací

Žádná tabu před tabulí // Rozvíjíme sexuální nauku ve školách

Jak učit sexuální nauku? Vyvíjíme komplexní metodiku s pěti výukovými plány pro učitele a učitelky, dotýkající se základních témat kolem lidské sexuality - vztah k vlastnímu tělu, hranice, komunikace, ale i pornografie a seznamování se.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

>> sociální sexuální nauka. co je to?

:: Sociální sexuální výchova se narozdíl od biologické sexuální výchovy zaměřuje na sociální aspekty sexuálního života jako jsou vztahy, přístup k partnerovi*ce, zdravá komunikace, ať už v reálném životě nebo v kyberprostoru, a mnohé další.

:: Je důležité, aby sexuální nauka zahrnovala i jiná témata než je antikoncepce a prevence sexuálně přenosných chorob. Zejména z pohledu prevence sexuálního násilí je důraz na sociální aspekty sexuálních vztahů stěžejní. Věříme, že pokud budou studující vědět, jak si bránit své hranice a jak komunikovat své potřeby, budou lépe připraveni na navazování intimních vztahů, což je část života, která hraje pro většinu z nás důležitou roli.


>> proč je to potřeba?

:: Podle průzkumu České středoškolské unie se skoro polovina studujících nedozví relevantní informace o sexu a sexualitě ve škole. Druhá polovina pak ve škole zjistí biologické aspekty sexuálního života v hodinách biologie nebo z přednášek externích pracovníků - a překvapivě z hodin výtvarné výchovy. Nejvíc si toho však děti a mládež ze školy odnesou o sexu z toho, co si sdílí mezi sebou.

:: Ve škole se - když už vůbec - nejčastěji učí o AIDS a dalších pohlavně přenosných chorobách, antikoncepci a prevenci kybernásilí. 80 % dotázaných studujících přitom považuje sexuální výchovu za důležitou a chtělo by se jí ve škole věnovat.

>> co je v plánu?

:: V průběhu léta 2020 jsme v naší metodice proškolili prvních 15 vyučujících. Ti ji teď budou testovat ve svých hodinách a průběžně nám podávat zpětnou vazbu, na základě které vydáme a zveřejníme metodickou brožuru s konkrétními lekcemi sexuální výchovy.

:: Metodická brožura bude dostupná široké veřejnosti a kdokoliv ji tak bude moct využít ve svých hodinách. V průběhu tohoto roku proškolíme dalších 15 vyučujících a zároveň uspořádáme dva kulaté stoly věnující se problematice výuky sexuální výchovy. Výstupem těchto kulatých stolů by měl být dokument cílící na rámcovou změnu výuky sexuální výchovy na školách.

:: Zároveň jsme provedli výzkum spokojenosti s výukou sexuální výchovy ze stran vyučujících, jehož výsledky jsme zveřejnili na lednovém kulatém stolu. Výzkum proběhl ve spolupráci s organizací Behavio.

:: Celý projekt bude dohromady trvat dva a půl roku a jsme jej schopni realizovat díky podpoře Active Citizen Fund (https://www.activecitizensfund.cz/). K plnému financování projektu ale potřebujeme i Vaši pomoc.


>> lekce a metodika.

:: Představíme pět konkrétních návrhů lekcí, které se věnují sedmi následujícím tématům: souhlas k sexuální aktivitě, mýty o pohlavních orgánech, genderové stereotypy, sexuální orientace a genderová identita, respekt, sexuální obtěžování, porgnografie, zasílání intimního obsahu.

:: Lekce obsahují interaktivní aktivity jako je kreslení pohlavních orgánů nebo rozpoznávání souhlasu při sexu na modelových příkladech. Jsou určeny žačkám a žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům a studentkám 1. a 2. ročníku škol středních. 

>> metodická brožura pro širokou veřejnost.

:: Obsahovou i podrobnou metodickou část sjednotíme v metodické brožuře, která bude zveřejněna na našich webových stránkách. Brožura je určena široké pedagogické veřejnosti ale mohou ji využít i ti, kteří se nevěnují přímo výuce sexuální výchovy, ale o téma se zajímají.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu