Pro Semanín, spolek


Kultura, umění a historie

Obnova torza Plačkova kříže v Semaníně

Torzo Plačkova kříže z roku 1809 je dnes součástí udírny u č.p. 153 v Semaníně. Původní kvádry s historickým nápisem přemístíme do obecního parku. Kvádry zrestauruje odborník, svépomocí dotvoříme okolí nového prvku a uspořádáme otevírací slavnost s hudbou a výstavou kreseb pana Wintera - Neprakty. Pokud získáme prostředků více, necháme zrestaurovat některá malovaná prkna na zvonici.

vybíráme od 16.3.2021

Obnova torza Plačkova kříže

Obnova torza Plačkova kříže v Semaníně a společná oslava
21 361 Kč

přispělo

36 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
 Proč letos (březen - prosinec 2021) sbírka touto cestou? Nadace VIA, která tuto sbírku administruje, nám po přihlášení našeho záměru Obnovy Plačkova torza uspořádání této sbírky nabídla s tím, že co nám příznivci naspoří, nadace VIA zdvojnásobí až do výše 20.000Kč.  Obvykle nám příznivci přispívají do košíků v kostele či zvonici či přímo na Bartolomějské pouti a jiných akcích, tentokrát nám kvůli využití vstřícné nabídky Nadace VIA, prosíme, přispívejte přes tuto sbírku. Děkujeme! 

   Odborné rozpočty Obnovy Plačkova torza a případně restaurování prken na zvonici můžeme na vyžádání poskytnout, celkem to činí asi 75.000 Kč vč. svépomocných prací našeho spolku a vč. otevírací slavnosti na Bartolomějskou pouť s hudbou a výstavkou kreseb p. Wintera - Neprakty.  O grant požádáme i obec Semanín. Zde můžete shlédnout více informací a též naše loňské počiny: https://www.facebook.com/david.smycka/posts/4159463180744609   

Naše dofinancování či svépomocné odpracování je ten druhý sloupeček, ale k tomu nám nejspíše přispěje i obec Semanín. Nakonec přikládám rozpočet na restaurování malovaných prken, kdyby na to sbírka vynesla také: 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

S vděkem a uznáním za Vaše aktivity, které naše společnost tolik potřebuje. Usmíření, soucit a láska ať stále vítězí. Děkuju.

Kateřina Bursíková Jacques

Moc děkujeme za krásně strávené odpoledne. Vaše trpělivost a nadšení pro věc se jen tak nevidí. Ať se Vám daří.

Dárce

Semanín, jsem navštívil se synem a přáteli o víkednu. Rádi jsme přispěli na smyslupný projekt!

Pavel Kreisinger
450 Kč