PIAFA Vyškov, z.ú.


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

ZAČNĚTE POMÁHAT S NÁMI

Jsme sociálně rehabilitační centrum s unikátním týmem odborníků, lidí, koní a psů. Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní nebo sociální stav ocitli v tíživé životní situaci. Podporujeme je ve zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar nám umožní rozdávat více podpory dětem i dospělým, kteří to potřebují. Slibujeme, že každý dar proměníme v konkrétní pomoc.

Ročně podpoříme přes 400 dětí i dospělých se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, převážně z Jihomoravského kraje. Našim cílem je pomáhat potřebným ve zkvalitňování jejich života, začleňování do společnosti a v žití života podle jejich představ.
 
Začněte pomáhat s námi právě nyní!

Škála naší podpory je opravdu široká. Možná si, stejně jako mnozí, kladete otázku, co přesně dělají ti sociální pracovníci? Pojďme teď společně nahlédnout pod pomyslnou pokličku naší organizace...

Pomáháme rodinám, kterým se narodí dítě se zdravotním postižením, aby situaci zvládli co nejlépe. Samotné dítě pak vedeme k tomu, aby plně rozvinulo schopnosti, které mu byly dány do vínku. K dispozici je tu pro něj ucelená rehabilitace -  tým lidí, koní a psů společně pracují na rozvoji jeho psychomotoriky. K fyzioterapii využíváme Bobath koncept, který dítě přirozeně vede ke správným pohybům.
Další částí rehabilitace je hipoterapie, v podobě našich 9 koníků. Věděli jste, že jízda na koňském hřbetu dokáže „učit“ náš mozek? Trojrozměrný pohyb hřbetu koně je tou úžasnou terapií pro rozvoj lezení i chůze u dětí. Zároveň podporuje vnímání a rozvoj rovnováhy, orientaci v prostoru i mluvení. Žádná jiná forma fyzioterapie tohle našemu mozku tak propojeně „nevysvětlí“.
Ucelený rehabilitační tým dotváří chlupatí psí kamarádi. Ti formou canisterapie aktivizují tělo i duši. Velký úspěch mají nejen u dětí, ale i seniorů.
Cíleně podporujeme sociálně slabé rodiny s dětmi a samoživitele. Pomáháme s nácvikem rodičovských dovedností, zvládáním každodenní péče o děti, finančním plánem a mnohým dalším. Zkrátka je učíme fungovat jako spokojená rodina

V průběhu celého roku realizujeme kroužky a tábory pro děti od 2,5 let. Účastní se jich různé děti, včetně dětí s postižením nebo dětí ze sociálně slabých rodin. Je krásné vidět, jak děti, když jsou vhodně vedeny, dokáží přijímat odlišnosti a podpořit ty, kterým něco nejde. Společně zažívají programy, které je baví a zároveň posouvají vpřed.

Pravidelně docházíme za seniory z Vyškovska. Jsme jim podporou pro to, aby mohli zůstat i nadále aktivní a soběstační. Doprovázíme je k lékaři, na úřad nebo třeba vyplníme žádanku na očkování proti Covid-19. Když zrovna není pandemie, organizujeme širokou škálu aktivit, které seniorům pomáhají udržet si kondici, potkat se s vrstevníky a zažívat radost. Pro představu, jedna z nejpopulárnějších aktivit, je kroužek “tanec v sedě”.
Pomocnou ruku podáváme také mládeži a dospělým lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Jsme tu pro ně v jejich těžkých obdobích a společně pracujeme na zkvalitnění jejich životů tak, aby se co nejvíce přiblížili běžnému životu. Napomáháme jim v samostatnosti a soběstačnosti, učíme je záchovné strategie a podporujeme je se začleněním do běžné společnosti.
Do našich sociálně terapeutických dílen každý den chodí dospělí lidé s handicapem, kteří se nedokáží sami uplatnit na trhu práce. Pomáháme jim najít vhodná chráněná pracovní místa nebo uplatnění na otevřeném trhu práce. Dílny jsou zároveň místem, kde klienti smysluplně tráví část dne, tvoří něco hodnotného, jsou v partě lidí a učí se potřebné dovednosti pro zapojení se do budoucího zaměstnání. Je krásné pozorovat, jakou radost klienti mají, když se nějaký jejich výrobek lidem líbí. Nákup v našem obchůdku Kovárna je proto dvojitá radost.

Někdy méně viditelnou, ale nesmírně důležitou službou pro okolí je naše svozové auto. Je tu pro naše klienty z řad dětí, dospělých i seniorů. Díky němu se dostanou k nám, ale i za osobními záležitostmi jako je návštěva lékaře nebo cesta do školy.

Podporujeme klienty komplexně, ve složitým situacích mohou využít naše psychology, nebo třeba naší paní logopedku.

Větší či menší dar, každý se počítá. Začněte pomáhat s námi právě nyní - má to smysl!Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu