Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska z. s.


Kultura, umění a historie

Zrestaurování kříže z roku 1906 - náves Horní Olešno

S Vaší účastí bychom chtěli zrestaurovat krásný kříž na návsi v Horním Olešně na Kokořínsku. Musí se takzvaně od podlahy. V budoucnu by se totiž kříž mohl rozjet a spadnout. Odborně jej očistíme, vyspravíme praskliny a uražené části. Narovnáme a opravíme kamenné schodnice. Litinový kříž sesadíme a zrenovujeme v dílně. Pozlatí se dekorativní části. Opravíme malbu ve výklenku. Vše se spasuje a bude jako z roku 1906. Děkujeme za příspěvky. Je to i Váš kříž... Pšovka - okrašlovací spolek Kokořínska, z. s.

vybíráme od 26.2.2021
3 300 Kč

přispělo

5 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

HORNÍ OLEŠNO – kříž                                          
Litinový kříž na kamenném podstavci, situovaný v návsi vedle zvonice
 
Dějiny objektu
Vznik původního dřevěného kříže (předchůdce dnešního kříže) není v písemných pramenech doložen. Poprvé je existence kříže v návsi doložena v hlavní knize obce Olešno po roce 1850 mezi majetkem obce jako zvonička (Glockensäule) s malým zvonem a vedle stojící dřevěný krucifix.[1]
V obecní kronice z roku 1932 je zmíněno, že tyto objekty stojí na návsi pod zde stojícími třemi stromy – jedním kaštanem a dvěma lipami. Současný kříž nahradil v roce 1906 starší dřevěný.[2]

Popis 
Středně vysoký litinový bohatě zdobený kříž s kónicky se rozšiřujícími konci ramen, zdobenými vegetativním dekorem. Vlastní tělo kříže je na břevnech zdobené malými prolamovanými křížky, na svislé části pak prolamovanými rozetkami. Pata kříže je prolamovaná, zdobená ve střední části rovněž rozetkami, okraje tvoří dva sloupky s lištami, na kterých spočívá sedlový štítek, zakončující patu kříže. Tělo Ukřižovaného je doplněno svatozáří z paprsků osazených v koutech kříže a je zlacené. Pod ním je osazena kruhová litinová nápisová deska, lemovaná plastickým vavřínovým věncem. 
Kříž je osazen na středně vysokém pískovcovém podstavci, umístěném na širokém dvoustupňovém platu. Vlastní podstavec má dvoustupňový soklík, na kterém je osazen masivní kvádr ve tvaru ležatého hranolu, tvořící spodní části podstavce. Nad ním je dvoustupňová ustupující profilovaná římsa, která tvoří podnož horní části podstavce. Ta má tvar stojatého kvádru obdélného půdorysu, zakončeného ve tvaru nízké valbové stříšky, z níž ve střední části vyrůstá nízký podstavec čtvercového půdorysu, na kterém je osazen vlastní litinový kříž. Na čelní (východní) straně horní části podstavce je mělká nika, která svým segmentovým zakončením přesahuje do valbové „stříšky“. V nice, která je zakončená ve tvaru lomeného oblouku, je osazen malovaný obraz Piety. Na čelní stěně spodní části podstavce je vyrytý dnes neúplný a špatně čitelný německý nápis „….Oberwolleschno 1906, ..nz Hölzel, Josef Steinitz, …ze Potz, Josef Fiedler, … et , Karl Godbach“ 
 
Datování a stavební vývoj 
Tradiční návesní kříž pocházející z roku 1906, představující tradiční vybavení návesního prostoru. Hodnotný doklad kvalitní sériové kovolitecké produkce té doby. Spolu se sousední zvoničkou výrazně dotvářejí tradiční prostředí návsi. 

[1] NA Praha, ŘA, sign. OS 196 Hlavní kniha obce Olešno, f. 57[2] SOkA Mělník, AO Olešno, Pamětní kniha obce Olešno, s. 40

Založení projektu

Díky za iniciativu.

LenjaP

Nějakého ty drobné pro opravu krásného křížku, kterého by byla opravdu škoda.

Sylva Kubíčková