Autis Centrum, o.p.s.


Lidé s postižením Osvěta a poskytování informací

Pomáhejte společně s Autis Centrem

Prostřednictvím Vašeho daru můžeme pomoci dalším lidem s autismem a jejich rodinám. Díky Vaší podpoře můžeme jezdit do rodin a poskytovat péči terénní formou, provozovat pobytovou odlehčovací službu, zapojit lidi s těžší formou autismu do společnosti a pomáhat lidem s autismem a jejich rodinám nebýt izolováni od společnosti. Vaší podpory si velice vážíme. Děkujeme!

vybíráme od 3.2.2021
2 990 Kč

přispělo

10 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Nikdo si z důvodu svého postižení nezaslouží žít v ústavu nebo stranou společnosti. Ani lidé s těžkou symptomatikou autismu a mentálním postižením ani ti, kteří vedou samostatný život, ale v důsledku autismu trpí úzkostmi a nejistotou. Autis Centrum pomáhá svým klientům a jejich rodinám na cestě k normálnímu životu. 

Od roku 2015 provozujeme registrované sociální služby, které využívá více jak 80 klientů ve věku od 1 roku do 45 let. V Autis Centrum, o.p.s. nabízíme sociální službu raná péče, odlehčovací pobytovou službu a sociálně aktivizační služby. V letních měsících organizujeme příměstské tábory pro děti s autismem a pobytový tábor pro pečující rodiny. Dětem a rodinám, které do centra pravidelně dochází, umožňujeme vzájemná setkávání, podporujeme výměnu jejich zkušeností a nabízíme jim odborné poradenství a služby psychoterapeuta. Naší snahou je přiblížit široké veřejnosti problematiku autismu, proto pořádáme osvětové akce a provozujeme půjčovnu odborné literatury.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu